Beth sydd i’w brynu yng Nghanolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi?

Spring 2019 retail collection

Mae Canolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi yng nghanol Stryd Fawr y ddinas, gyferbyn â’r groes ganol-oesol eiconig. Mae’n agored drwy’r flwyddyn ac yn werth galw heibio, os y’ch chi’n chwilota am roddion neu angen prynu cofroddion bach, neu’n ffansi sbrotian.

Mae’r siop yn cynnig dewis hyfryd o gynhyrchion Cymreig lleol a rhoddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae yma amrywiaeth dda o eitemau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Yr Ardd a’r Awyr Agored, ynghyd a llu o anrhegion, cardiau, llyfrau ac ategolion.
 
Heb anghofio’r plant wrth gwrs; ry’n ni’n gwerthu peth o’r offer angenrheidiol i gyflawni heriau y 50 peth gwych i’w gwneud cyn cyrraedd 11 ¾. Galwch mewn i weld a allwn ni eich helpu i roi tic mewn sawl bocs ar eich rhestr.
 

Canllaw rhyngweithiol   

Yn ystod eich ymweliad â Chanolfan Ymwelwyr a Siop Tyddewi, mwynhewch ein canllaw rhyngweithiol i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Benfro, a dysgwch am ein eiddo, ein traethau a’n llwybrau. Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, dyma ffordd wych i weld beth sydd gan yr ardal i’w gynnig.
 

Ymaelodwch  

Gallwch ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd, dim ond i chi ofyn i’n staff am fwy o fanylion. Fel aelod bydd hawl gyda chi i fwynhau mynediad rhydd a rhwydd  i dros 500 o leoedd arbennig ledled Prydain.