Arlwyo yn Stagbwll

Menyw’n mwynhau paned o de yn Stagbwll

Mae gan Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll dîm arlwyo ardderchog ar y safle. Gallant baratoi popeth o frecwast wedi’i goginio i deisen a choffi ac mae modd iddyn nhw gynnig gwasanaeth hyblyg wedi’i deilwra i anghenion y gwesteion.

Gallwn ein tîm arlwyo gynnig gwasanaeth gwirioneddol hyblyg.
 
Ar gyfer gwesteion preswyl, mae bwydlenni at ddant a phoced pawb. Gallwn arlwyo i grwpiau bach neu fawr gyda dewis o frecwastau cyfandirol neu wedi’u coginio, cinio pecyn a chinio hwyrol dau gwrs, iach.
 
Ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau ry’n ni’n darparu gwasanaeth llawn gyda the neu goffi a bisgedi yn y bore, bwffe oer neu boeth a the pnawn gyda chacennau.
 
Fe fydden ni’n falch i roi dyfynbris ar gyfer achlysur yn ein canolfan, fel gwledd briodas neu ddathliadau arbennig. Mae’r ganolfan wedi ei drwyddedu’n llawn ac mae gennym ein bar ein hunain.
 
Mae safon hylendid ein cegin wedi ennill statws pum seren ac mae gennym dîm profiadol o gogyddion a staff – gallwch fod yn siŵr, felly, bod ein safonau yn hynod o uchel bob amser.
 

Cysylltu

Os hoffech archebu lle neu wybod mwy am Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu anfon e-bost at stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk. Fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu i wneud eich arhosiad gyda ni yn un cofiadwy.