Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll

Tu allan i Ganolfan Awyr Agored Stagbwll

Mae Stagbwll yn leoliad perffaith ar gyfer gwyliau teulu, aros gyda chriw, cyrsiau addysg a hyfforddiant, cynadleddau a digwyddiadau corfforaethol.

Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll 

Mae Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll yng nghanol ystâd hynafol 200 erw Stagbwll. Mae yma gyfleusterau eithriadol gyda llety sy’n cynnig gwerth rhagorol am arian.
 
Enillodd y ganolfan Wobr Eco-ganolfan Platinwm am ei rheolaeth ecogyfeillgar; mae yma theatr, ystafelloedd cyfarfod a lle i gynnal dosbarthiadau. Gall letya hyd at 140 o westeion a go brin y cewch chi leoliad gwell, gyda chefn gwlad ac arfordir bendigedig ar stepen y drws.
 
Mae’r wlad o gwmpas y ganolfan yn eang ac yn amrywiol. Mae pob math o gynefinoedd gwahanol yma - coedwigoedd aeddfed, clogwyni dramatig, rhwydwaith o dwyni tywod, llynnoedd dŵr croyw, a gerddi ffurfiol. Mae hynny’n golygu bod dewis arbennig o weithgareddau awyr agored yn bosib - o arfordira a chaiacio i geogelcio a byw yn y gwyllt, ac o wersylloedd pysgota a syrffio i gerdded ac astudio’r amgylchedd.
 

Lawrlwythwch ein llyfryn (PDF / 2MB) lawrlwythwch

 

Pwy all ddefnyddio’r Ganolfan?

Dyma’r lle delfrydol i grwpiau addysgiadol, cleientiaid corfforaethol ac i grwpiau a theuluoedd sydd am logi’r ganolfan yn breifat.

Cysylltu

Os hoffech archebu lle neu wybod mwy am Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu anfon e-bost at stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk . Fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu i wneud yn siŵr bod eich arhosiad gyda ni yn un cofiadwy.