Dysgu yn Stagbwll

Plant yn cymryd rhan mewn arfordira yn Stagbwll

Mae plant yn dwlu ar ein rhaglen amgylcheddol a’n rhaglen weithgareddau i ysgolion! Mae llwyth o wahanol weithgareddau cyffrous i’ch denu ac fe fydd ein staff profiadol wrth law i sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser gyda ni.

Rhaglen o weithgareddau sy’n addas i’ch ysgol chi

Ein nod yw ysbrydoli ymwelwyr o bob oed i fwynhau’r amgylchedd naturiol yn Stagbwll, gyda gweithgareddau cynhyrfus a diddorol. Mae rhaglenni preswyl wythnos yn cael eu teilwra i siwtio anghenion pob ysgol unigol a gallwn ganolbwyntio ar thema neu destun penodol os bydd angen - gall hyn fod yn rhywbeth fel ‘antur arfordirol’ neu ‘eco-her’.
 
Mae pob math o weithgareddau ar gael – o feicio a chwilota pyllau dŵr i arfordira a chaiacio. Bydd pob un dan ofal ein tîm ymroddgar o swyddogion addysg, felly fe fyddwch mewn dwylo diogel.
 
Mae Gwobr John Muir yn rhan o bob rhaglen – mae hon yn wobr amgylcheddol sy’n ymwneud â mannau gwyllt. Mae’n codi ymwybyddiaeth pobl ifanc am yr amgylchedd naturiol ac yn eu hannog nhw i gymryd cyfrifoldeb amdano. Drwy weithgareddau hwyliog ac anturus fe gewch chi a’ch myfyrwyr ddarganfod a dysgu am gadwraeth yn Stagbwll a rhannu gyda phobl eraill pam fod mannau gwyllt mor bwysig.

Pecyn gwybodaeth

Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth ar gyfer ymweliadau ysgolion - Saesneg yn unig (PDF / 0.4853515625MB) download

Oes ‘na gyfleusterau ‘stafell ddosbarth ar gael?

Oes, mae ystafell ddosbarth Aderyn Drycin yn cynnig bwrdd gwyn rhyngweithiol a’r cyfarpar clyweledol diweddaraf. Mae’n ystafell hyblyg ar gyfer cynnal cyfarfodydd, seminarau, gweithdai a chyrsiau ac mae hefyd yn gweithio’n dda fel ystafell ddosbarth i ysgolion a phrifysgolion. Gall ein tîm arlwyo ar y safle baratoi lluniaeth a chinio bwffe i chi.

Pam ddylen ni ddewis y ganolfan?

Ry’n ni wedi bod yn cynnal ac yn arwain ymweliadau preswyl ers 1983. Ein nod yw sicrhau bod pawb sy’n dod i Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll yn cael eu ysbrydoli gan yr awyr agored wrth ddysgu am ein harfordir rhyfeddol hefyd.

Beth yw barn ysgolion eraill?

Dyma enghraifft o’r math o ymateb ry’n ni’n ei gael gan ysgolion sy’n dod i’r Ganolfan:

" Thank you for all the wonderful programming that you develop for our students. They LOVE going to Stackpole and return to London full of stories, a sense of excitement and wonder, and a new appreciation for the British countryside and coast. Thank you for all you do. It is just wonderful."
- Judy Kisor, American School of London