Grwpiau yn Stagbwll

Grŵp yn eistedd yn theatr Stagbwll

Mae Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll yn addas iawn, nid yn unig i blant, ond i grwpiau hefyd. Mae llety a chyfleusterau’r ganolfan, ynghyd â’i lleoliad deniadol yng nghanol Ystâd Stagbwll, yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n chwilio am le i drefnu gwyliau byr gyda grwpiau diddordeb arbennig, neu aduniad teuluol mawr, neu ddigwyddiad corfforaethol.

Cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau

Mae gennym ystafelloedd sy’n berffaith ar gyfer cynnal  gweithdai a chyrsiau, gyda  byrddau gwyn rhyngweithiol a’r cyfarpar clyweledol diweddaraf, Mae’n bosib eu haddasu fel eu bod yn gweithio fel ystafelloedd pwyllgora, ystafelloedd dosbarth neu fel gofod steil theatr. Mae wi-fi rhad am ddim ar y safle fel y gallwch gael mynediad i’r we ac e-byst ar unrhyw adeg.

Gweithgareddau

Mae’r ganolfan yn le perffaith i ddechrau crwydro Ystâd Stagbwll, gyda llwybrau cerdded bendigedig ar stepen y drws. Gallwn drefnu gweithgareddau eraill i chi, fel teithiau tywys, sgyrsiau, chwaraeon dŵr, pysgota, beicio ac yn y blaen – dim ond i chi roi gwybod i ni ymlaen llaw beth y’ch chi’n ffansio gwneud, a phryd.

Llety

Angen lle i aros? Dim problem - mae hynny ar gael hefyd yn Stagbwll. Gall y ganolfan letya hyd at 140 o westeion gyda dewis o lety pedair seren wedi’i gymeradwyo gan Croeso Cymru. Mae ystafelloedd yn amrywio o ystafelloedd sengl a dwbl i steil byncws. Mae ein prisiau’n rhesymol iawn ac yn dechrau ar ddim ond £24 y person y noson..  

Mae’r holl ganolfan wedi cael ei huwchraddio’n helaeth i gynnig llety gyda digon o le a steil, a chyfleusterau modern rhagorol. Cewch ddewis rhwng hunanarlwyo a chael eich gweini, gyda dewis llawn o brydau cartref a chynnyrch lleol.

Cysylltu

Os hoffech archebu lle neu wybod mwy am Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu anfon e-bost at stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk . Fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu i wneud eich arhosiad gyda ni yn un cofiadwy.

Lawrlwythwch ein llyfryn am arweiniad byr i ganolfan Stagbwll (PDF / 1.990234375MB) - Saesneg yn unig