Llety ar gyfer grwpiau yn Stagbwll

Tu allan i Ganolfan Awyr Agored Stagbwll

Dyw hi ddim yn anodd gweld sut mae Stagbwll wedi dod yn atyniad gwyliau delfrydol. Gyda llety fforddiadwy o safon, ynghyd â lleoliad arfordirol rhyfeddol, mae’n ddihangfa baradwysaidd.

Gall Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll dderbyn hyd at 140 o westeion gyda dewis o lety pedair seren yn ôl Croeso Cymru. Mae’r ystafelloedd yn amrywio o ystafelloedd sengl a dwbl i steil byncws. Mae prisiau’n dechrau ar ddim ond £24 y person y noson – ac felly mae’n cynnig gwerth da am eich arian.

Mae’r llety wedi cael ei uwchraddio’n sylweddol yn ddiweddar er mwyn gallu cynnig digon o le a steil a chyfleusterau modern rhagorol. Cewch ddewis hunanarlwyo neu gael eich gweini, gydag amrywiaeth lawn o brydau cartref â chynnyrch lleol.

Tŷ Glas y Dorlan

Adeilad deulawr sy’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau addysg neu rai tebyg, yn cysgu 44 mewn 10 ystafell. Mae’n cynnwys gofod mawr ar gyfer bwyta, cegin maint masnachol, lolfa, ystafell sychu a man chwarae glaswellt preifat a diogel. Ceir tair ystafell en-suite i arweinwyr grwpiau ac ystafell sy’n hygyrch, gyda dau wely sengl, hefyd yn en-suite.

Tŷ Aderyn y Ddrycin

Wedi’i leoli yng nghanol Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll mae’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau llai, yn cysgu 13 mewn saith ystafell. Mae cegin–ystafell fwyta cynllun agored, gerddi preifat, ystafelloedd en-suite i arweinwyr grwpiau a gallwch logi’r ystafell ddosbarth gyfagos os dymunwch.

Mae gan yr ystafell ddosbarth fwrdd gwyn rhyngweithiol a’r cyfarpar clyweledol diweddaraf. Mae’n cynnig gofod hyblyg i gynnal cyfarfodydd, seminarau, gweithdai, cyrsiau neu fel ystafell ddosbarth i ysgolion neu brifysgolion. Gall ein tîm arlwyo ar y safle ddarparu lluniaeth a chinio bwffe i chi.

Tŷ Cudyll Coch

Tŷ Cudyll yw’n llety cartrefol steil byncws. Yn cynnwys ystafell gemau, cegin fodern llawn adnoddau, ystafell fwyta fawr, llosgwr coed a chwrt preifat. Mae yma 12 ystafell wely sy’n cysgu 29 o bobl. Mae llecyn barbeciw awyr agored gerllaw. Mae parcio i’w gael yn union gyferbyn â’r adeilad.

Tŷ Alarch

Mae Tŷ Alarch yn fodern ac wedi’i ddodrefnu’n gyfforddus. Rydyn ni’n cynnig dewis o ystafelloedd sengl, dwbl neu gyda dau wely sengl, yn cysgu cyfanswm o 24. Mae cegin fawr llawn adnoddau gyda’r teclynnau diweddaraf gan gynnwys pentan halogen a ffwrn stem. Mae cyfleusterau ymolchi a chawod breifat ar gyfer pob ystafell.

Cysylltu

Os hoffech archebu lle neu wybod mwy am Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu anfon e-bost at stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk . Fe fyddwn wrth ein bodd yn gwneud popeth a allwn i helpu gwneud eich arhosiad gyda ni yn un cofiadwy.