Llogi’r Ganolfan

Achlysur arbennig yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll

Diddordeb mewn llogi ein Canolfan? Boed ar gyfer cynnal cyfarfod, diwrnod corfforaethol , gwyliau bach ar gyfer gweithgaredd penodol neu ddigwyddiad mawr arbennig – dyma beth gallwn ni gynnig i chi.

Lleoliad yw popeth 

Mae canolfan a llety Stagbwll o fewn tafliad carreg a thaith gerdded hawdd i draethau Bae Barafundle a South Broadhaven. Gerllaw mae Llynnoedd Lili Bosherston.
 

Ysgolion, colegau a phrifysgolion 

Chwilio am le da i aros ar gyfer eich grŵp addysg? Rydyn ni wedi bod yn croesawu grwpiau yma ers 1983. Mae ein lleoliad, ein cyfleusterau, yr arlwyo a’r llety preswyl yn cynnig y cyfuniad perffaith.
 

Cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau 

Gyda theatr, ystafelloedd ymlacio, llety en-suite a chyfleusterau modern, rydyn ni’n cynnig dewis o ansawdd uchel a chost isel ar gyfer cyrsiau hyfforddiant preswyl, cynadleddau canolig eu maint, cyfarfodydd a digwyddiadau arbennig.
 

Llogi preifat neu ar gyfer grwpiau diddordeb arbennig 

Mae gan y ganolfan ddigon o welyau a chyfleusterau i letya hyd at 140 o bobl. Rhowch alwad i ni os y’ch chi’n meddwl am drefnu aduniad teuluol arbennig, neu angen lle i aros ar gyfer grŵp o bobl sy’n rhannu rhyw ddiddordeb penodol, neu’n chwilio am rhywle i griw o ffrindiau ymlacio a dianc o fwrlwm bywyd.
 

Bar trwyddedig

Mae gennym far trwyddedig sy’n hawdd i bawb fynd ato a gallwch ei logi ar gyfer digwyddiadau arbennig fel priodasau, achlysuron arbennig a digwyddiadau ar-ddiwedd-sioe. Mae ein bar yn cynnig gwinoedd a chwrw wedi’u cynhyrchu’n lleol , gwirodydd alcoholaidd poblogaidd a diodydd meddal.
 

Theatr

Mae ein theatre wedi ei drwyddedu i ddal 200 o bobl ac mae’n cynnig lle helaeth a hyblyg gyda chyfarpar llwyfannu, goleuo a chlyweled. Mae’n cynnwys piano cyngerdd ac mae yma acwsteg wych, felly mae’n ddelfrydol ar gyfer theatr, cerddoriaeth, cynadleddau, gweithdai, digwyddiadau, seminarau, cyfarfodydd. Mae hefyd yn lleoliad perffaith i fendithio’ch priodas ac i gynnal gwledd briodas ac achlysuron arbennig eraill.
 

Cysylltu

Os hoffech archebu lle neu wybod mwy am Ganolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll, rhowch alwad i’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu anfon e-bost at stackpoleoutdoorlearning@nationaltrust.org.uk . Fe fyddwn wrth ein bodd yn eich helpu i wneud eich arhosiad gyda ni yn un cofiadwy.