Prisiau arbennig ar gyfer llety grwpiau yn Stagbwll

Canolfan Addysg Awyr Agored Stagbwll o’r tu allan

Dewch i fwynhau arfordir Sir Benfro yn hwyr yn yr haf. Dewch â grŵp o ffrindiau neu deulu draw i’n hystâd fendigedig am egwyl dros benwythnos neu ganol wythnos, gyda gostyngiad arbennig o 20% ar bris ein holl dai ar gyfer grwpiau. Mae ein cynnig arbennig ar gael o 15 Awst hyd at 15 Medi.

Cynnig arbennig diwedd yr haf

Beth am sbwylio’ch hun gyda gwyliau diwedd haf yng nghwmni ffrindiau a theulu yn Stagbwll, a derbyn gostyngiad o 20% ar bris eich llety.

Mae gyda ni dai sy’n addas i grwpiau o hyd at 44 o bobl, gydag ystafelloedd a cheginau cyffredin, fel y gallwch chi i gyd ddod at eich gilydd a mwynhau ymweliad dros benwythnos hir neu dros ganol wythnos.

Cymerwch olwg ar ein canllaw llety grwpiau am wybodaeth bellach am bob un o’r tai.

Beth sydd ar gael i’w weld a’i wneud yn Stagbwll yn hwyr yn yr haf?

Mae tuag at ddiwedd yr haf yn amser perffaith i ymweld ag arfordir Sir Benfro; mae dŵr y môr yn gynnes ac mae gwres yn yr haul o hyd. Gallwch chi fwynhau prydferthwch 2,000 o erwau Ystâd Stagbwll o’ch llety, ac mae traethau Bae Barafundle a Broadhaven South o fewn pellter cerdded o’ch drws.

Yng Nghei Stagbwll gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored anturus fel caiacio neu arfordira. Beth am roi cynnig ar her ddringo yn ein chwarel, mwynhau barbeciw a cherddoriaeth nos Sul yn yr haf neu fynd i gerdded ar hyd y 30km o lwybrau sy’n cysylltu â’i gilydd ar hyd a lled yr ystâd?

Sut mae archebu?

I fanteisio ar ein cynnig arbennig, defnyddiwch y cod SUM20 wrth i chi archebu. Gallwch archebu drwy gysylltu â’n tîm cyfeillgar ar 01646 661425 neu e-bostio: stackpole.bookings@nationaltrust.org.uk. Noder os gwelwch yn dda mai o 15 Awst hyd at 15 Medi y mae’r cynnig ar gael.

Make the most of the coast this summer
Children playing in the sand at Barafundle
Make the most of the coast this summer