10 rheswm dros roi cynnig ar gylchedau traeth yn Stagbwll

A beach circuits session at Stackpole

Mwynhewch gylchedau traeth yn Stagbwll! Efallai eich bod yn mynd i’r gampfa’n rheolaidd neu awydd ail-gydio mewn ymarfer corff, mae ein sesiynau yn addas i bob oed a gallu. Dyma 10 rheswm dros rhoi cynnig ar gylchedau traeth yn Stagbwll.

  1. Mae ein traethau yn gyrsiau ymosod naturiol
  2. Mae hyfforddiant ar dywod yn eich gorfodi i weithio’n galetach a llosgi hyd at 30% yn fwy o galorïau na sesiwn hyfforddiant rheolaidd
  3. Gall gwneud ymarfer corff ar dywod meddal helpu arbed anafiadau hefyd, gan orfodi y cyhyrau sefydlogi bach yn eich pengliniau, pigyrnau a thraed i weithio’n galetach
  4. Mae hyn i gyd yn lleihau straen dyrnu ar eich aelodau is
  5. Ac hefyd, fe gewch nofiad yn y môr ar ôl yr holl ymarfer er mwyn claearu
  6. Ac wrth ymarfer yn yr awyr agored, ry’ch chi’n cael fitamin D yn ei ffurf naturiol
  7. Nid yw cylchedau traeth ar gyfer y rhai proffesiynol yn unig – mae ein sesiynau yn estyn croeso i’r teulu oll, ac gall hyd yn oed y ci ymuno 
  8. Fe gewch hyfforddwr personol i’ch tywys drwy’r sesiynau
  9. Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, mae’n gyfle i roi hwb i’r galon yn yr awyr agored 
  10. Achos traeth De Broad Haven yw’r gampfa fwyaf ysbrydoledig i bawb!
Fideo

Hwb i’r galon yn yr awyr agored

Waeth ym mha dymor, dewch am ysbrydoliaeth ac i gadw’n heini yn ein lleoedd arbennig yng Nghymru sy’n agos i chi.