Brasgamwyr Stagbwll: Barod i redeg mewn 15 wythnos

A group running at Stackpole

Hoffi’r syniad o wneud Trailathlon Bae Barafundle ond ddim yn siwr a allech ddod i ben â’i redeg? Dilynwch ein fideo 15 wythnos gyda’n hyfforddwr chwaraeon am syniadau da, awgrymiadau hyfforddi a phopeth sydd arnoch angen ei wybod i baratoi am y Trailathlon. Cofiwch, nid ras yw’r Trailathlon! Mae’n agored i bawb o bob oed a gallu, a’r nod yw cael hwyl mewn amgylchedd naturiol.

Fideo

Wythnos 1: Cyflwyniadau

Cewch gyfarfod Jeff, hyfforddwr chwaraeon Brasgamwyr Stagbwll. Bydd Jeff yn eich tywys drwy’r 15 wythnos nesaf gydag awgrymiadau hyfforddi ardderchog i’ch helpu i fod yn barod am Trailathlon Bae Barafundle.

Fideo

Wythnos 2: Ar eich marciau

Yr wythnos hon fe fydd Jeff yn rhannu syniadau da am baratoi ar gyfer y Trailathlon, gydag awgrymiadau am y math o cit fydd ei eisiau arnoch chi a dadansoddiad o’r llwybrau gwahanol.

Fideo

Wythnos 3: Hydradu

Yr wythnos hon, sut i gadw lefel da o ddŵr yn y corff. Faint o ddŵr sydd angen ei yfed cyn dechrau rhedeg? A faint ddylai rhywun ei yfed tra’n rhedeg? Mae Jeff yn esbonio’r cyfan…