Cadw’n heini yn Stagbwll

Rhedwr yn cymryd rhan mewn ras hwyl yn Stagbwll

Y nod yn Stagbwll yw rhoi cyfle i’r awyr agored eich ysbrydoli. Ry’n ni wedi llunio rhaglen o weithgareddau chwaraeon a fydd yn eich helpu chi i gadw’n heini ….. tra’n mwynhau’r golygfeydd bendigedig!

Beth alla’ i wneud?

Mae digonedd  o bethau i chi roi cynnig arnyn nhw drwy’r flwyddyn, mewn gwirionedd. Mae ‘na weithgareddau’n digwydd bron yn wythnosol. Maen nhw’n agored i bob gallu hefyd, felly mae croeso i bawb ymuno.

Mae cylchgampau traeth ar Broad Haven South yn ffordd wych i weld golygfeydd glan-môr a mwynhau cadw’n heini ar yr un pryd. Cynhelir sesiynau am 6pm pob dydd Gwener a’r gost yw £2 y pen.

Os hoffech chi weld y plant yn cymryd rhan, beth am ymuno gyda sesiwn loncian ar gyfer y teulu ar Ystâd Stagbwll? Mae’r teithiau – gyda dewis o 1.5 milltir, 3 milltir neu 6 milltir – yn cychwyn o Gei Stagbwll ac yn cynnwys elfennau hyfryd o arfordir a chefn gwlad.

Nid ras yw hi chwaith – chi sy’n penderfynu ar y cyflymdra… gallwch gerdded, rhedeg neu loncian. Mae’r gweithgaredd yn digwydd ar y Sul cyntaf a’r trydydd Sul o bob mis o 9.15yb; mae tâl i barcio rhwng y Pasg a mis Hydref i rai sydd ddim yn aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cerddwyr Norwyaidd yn Stagbwll
Grŵp o ddechreuwyr cerdded Norwyaidd yn Stagbwll
Cerddwyr Norwyaidd yn Stagbwll

Neu fe allwch gamu ‘mlaen gyda’n sesiynau cerdded Norwyaidd, sy’n dechrau o faes parcio Coedwig Park Lodge. Dan arweiniad hyfforddwr profiadol, dysgwch am bŵer (a lles iechyd!) y polion cerdded; maen nhw’n helpu ymarfer y corff cyfan.

Ry’n ni hefyd yn cydweithio gyda Chanolfan Hamdden Penfro i gynnal dosbarthiadau bygi-ffit, fydd yn ail-ddechrau yn y flwyddyn newydd. Ry’n ni’n cyfarfod yng Nghanolfan Stagbwll pob dydd Mawrth o 10yb i 11yb. Mae sesiynau bygi-ffit wedi cael eu cynllunio i helpu mamau newydd i gadw’n heini ac i gyfarfod rhieni tebyg.

Barn ein hymwelwyr!
Mwynhau loncian yn Stagbwll

Clare Harris, ymwelydd cyson â Stagbwll 

Dyma Clare Harris, ymwelydd cyson â Stagbwll, sy’n mwynhau cadw’n heini yn yr awyr agored. Yma, mae hi’n rhannu’r hyn mae’n ei garu fwyaf am yr ystâd; o loncian gyda’r ci i lwybrau beicio mynydd.

Mae Kate yn mynychu gweithgareddau chwaraeon Stagbwll yn gyson

Kate Scourfield, aelod brwd a rheolaidd o weithgareddau chwaraeon Stagbwll 

Kate Scourfield, yn aelod rheolaidd o weithgareddau chwaraeon Stagbwll, yn rhannu’r hyn mae’n ei fwynhau am yr awyr agored

Sut alla i ymuno?

Dim ond ar gyfer y sesiynau cerdded Norwyaidd y mae’n rhaid i chi archebu lle ymlaen llaw (ffoniwch Dave Kerrison ar 01437 721908); am yr holl weithgareddau eraill, cewch alw heibio ar y dydd ac ymuno. Edrychwch ar ddigwyddiadau Stagbwll am fwy o fanylion.