Caffi’r Boathouse

Visitors eating at the Boathouse Tearoom

Mae Caffi’r Boathouse yn fan poblogaidd i fwyta, yn ffefryn gyda’r bobl leol yn ogystal ag ymwelwyr. Mae’r caffi mewn lleoliad trawiadol yng Nghei Stagbwll ac mae’n lle gwych i eistedd a gwylio’r tonnau’n torri’n dyner ar gerrig y traeth.

Melys a sawrus

Mae digon o fwyd da, maethlon yma, yn cynnwys ffefrynnau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol megis tatws trwy’u crwyn, cinio’r gwerinwr, cawl cartref a phaninis. Wrth gwrs, mae te hufen traddodiadol yn rhan hanfodol o bob un o gaffis yr Ymddiriedolaeth ac ry’n ni’n gweini un o’r rhai gorau!

Cadw’n lleol

Ry’n ni’n gwneud ymdrech arbennig i sicrhau bod ein cynnyrch yn dymhorol, yn lleol ac yn ffres. Pan fyddwch yn bwyta gyda ni, fe gewch flas go iawn o Sir Benfro.

Llecyn delfrydol

Gan ei fod yn hawdd i’w gyrraedd gyda char neu ar droed o unrhyw un o’n meysydd parcio ar yr ystâd, mae Cei Stagbwll yn ganolbwynt cyfleus i gerdded llwybr yr arfordir. Mae Caffi’r Boathouse hefyd wedi hen sefydlu’i hun fel hafan fach i gerddwyr ac anturwyr.

Oriau agor

Gwybodaeth bellach

Dewch i weld a blasu

Mae ein bwydlen yn newid yn aml a’n nod yw cynnig croeso cynnes i bawb sy’n mentro draw. Mae Caffi’r Boathouse yn lle gwych i bawb – boed yn ffrindiau sy’n cwrdd am baned a chacen, cerddwyr yn ymochel rhag y tywydd neu deulu cyfan yn dod allan am ginio neu de prynhawn.

Mannau eraill i fwyta yn Stagbwll

Hefyd ar yr ystâd mae Gardd Furiog Stagbwll* sydd wedi’i lleoli ger Coedwig Lodge Park. Mencap Sir Benfro sy’n rhedeg yr ardd, felly gwnewch amser i ddod draw i fwynhau’r caffi, yr ardd a’r siop.
 
Os y’ch chi’n mynd i’r traeth yna gallwch gael tamaid i’w fwyta o un o’r stondinau bwyd gerllaw. Yn Freshwater West mae Caffi Môr*, ac mae bara lawr yn un o’r prydau arbennig yma! 
 
(*Linc i wybodaeth sydd mewn Saesneg yn unig.)