Caiacio ac arfordira

A group kayaking off Stackpole

Mae sawl gweithgaredd hwyliog ar gyfer ymwelwyr yn Stagbwll, ond mae’n siŵr mai caiacio ac arfordira yw’r rhai mwyaf cynhyrfus.

Cynhyrfus, egnïol a chyffrous, mae sesiynau caiacio ac arfordira Stagbwll yn golygu mentro - a chael tonnau o hwyl! Bydd ein harweinwyr arbenigol yn rhoi’r holl gyfarpar a’r arweiniad angenrheidiol ar gyfer taith ddiogel a phleserus.

Ry’n ni’n cynnig teithiau hanner diwrnod am brisiau cystadleuol ac fe allwn eich sicrhau chi mai dyma’r hwyl gorau y cewch chi gyda’ch ffrindiau, eich teulu neu ar drip ysgol. Cyfle unwaith ac am byth i wneud rhywbeth cwbl wahanol ; profiad i godi gwên ac i wneud i’ch  calon guro’n galetach.

Caiacio

Os nad y’ch chi’n rhy siŵr ynglŷn â bod mewn caiac ar eich pen eich hunan, mae digon o gaiacau dwbl er mwyn i chi allu rhannu gyda ffrind. Ry’n ni’n defnyddio caiacau ‘sit-on’,  sy’n arbennig o sefydlog ac yn anodd iawn eu troi drosodd.

Arfordira

Camp a grëwyd yn Sir Benfro yw arfordira. Mae’n cynnwys elfennau o neidio oddi ar glogwyni, tramwyo creigiau isel a nofio – ac mae’n llawn adrenalin! Ni fydd yn darparu’r lleoliad anhygoel, y cyfarpar diogelwch a’r hyfforddwyr profiadol, dewch chi â’ch gwisg nofio, tywel ac esgidiau addas i’w gwisgo.

Mae digon yn digwydd yn Sir Benfro
Plant yn cymryd rhan mewn arfordira yn Stagbwll
Mae digon yn digwydd yn Sir Benfro

Antur arfordirol

Caiacio ac arfordira yw rhai o’r ffyrdd gorau o fentro allan i’r awyr agored i ddarganfod ein harfordir godidog. Gyda rhai o bentiroedd mwyaf trawiadol Sir Benfro, mae’r golygfeydd yn tynnu dŵr o’r dannedd.

Rhan o’r hyn sy’n gwneud ein teithiau caiacio ac arfordira mor unigryw yw’r ffordd ry’n ni’n gweithio gyda theuluoedd fel bod pawb yn cael profiad da. Mae egwyddorion amgylcheddol yn bwysig i ni hefyd ac fe fyddwn yn eich helpu i werthfawrogi’r bywyd gwyllt a’r ddaeareg o’ch cwmpas.

Archebwch eich lle

Mae’n rhwydd – anfonwch e-bost neu ffonio 01646 623110.