Gwaith bendigoediog yn Stagbwll

Close-up of trees at Stackpole

Ry’n ni’n dathlu gwaith bendigoediog yn Stagbwll yn dilyn plannu 5,000 o goed newydd yng nghoedlannau’r stad.

Roedd y gwaith o blannu’r coed, a gyflawnwyd dros y dair mlynedd ddiwethaf yng Nghoedwig Castle Dock a Cheriton Bottom, yn rhan o brosiect hir-dymor i adfer yr ardal yn dilyn colli 1,000 o goed coniffer aeddfed yn stormydd cynnar 2014.

Dewiswyd cymysgedd o fathau llydanddail cynhenid ar gyfer y goedwig, gan gynnwys, deri, ceirios gwyllt, cerddin gwyllt, castanau, bedw cyffredin, coed cyll, pisgwydd dail bychain a gwern.

Aeth y tîm am ddewis o goed fyddai’n gallu cyfoethogi amrywiaeth o adar, pryfed a phlanhigion, gan helpu trawsnewid y blanhigfa coniffer yn goedwig llydanddail gyfoethog ei rhywogaethau.

Ysgwydd at y gwaith oedd hi! Ymunodd contractwyr, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol gyda’n ceidwaid i gyflawni’r gwaith.

Yn gynharach eleni, fe groesawon ni Gybiau Sgowtiaid Sir Benfro i Stagbwll am ddiwrnod o blannu llwyth o goed. Fe blannodd y bobl ifanc dros 600 o goed yn ystod eu hymweliad.

Wrth siarad am drawsnewidiad y goedwig, mae’r ceidwad, Alex Shilling, yn dweud: “Mae’r gwanwyn a’r haf hwn wedi bod yn amser gwych i feddwl nôl dros y llwyddiannau a ddeilliodd o’r prosiect hwn, wrth i ni weld ein coedwig newydd yn deilio a chymaint o’r coed wedi gwreiddio’n iach.

“Am nawr, mae tipyn o siwrne gan y goedwig hon eto, ond dim ond i ni ymroi i’r gwaith o glirio digon o gwmpas y coed ifanc yma, gallwn edrych ymlaen at weld Castle Dock a Cheriton Bottom yn aeddfedu’n goedwig llydanddail gymysg, yn gyfoethog ei byd natur.”

Cybiau Sgowtiaid Sir Benfro yn ymuno â ni am ddiwrnod o blannu coed
Tree planting with the Cub Scouts
Cybiau Sgowtiaid Sir Benfro yn ymuno â ni am ddiwrnod o blannu coed