Rydym yn chwilio am ddarpar fwyd a diod yn Ne Aberllydan

Broad Haven beach

Rydym yn chwilio am ddarpar fwyd a diod annibynnol i ddarparu profiad o safon i'n hymwelwyr yn De Aberllydan. Os yw hyn yn swnio fel cyfle cyffrous i chi, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw'r elusen gadwraeth fwyaf blaenllaw yn Ewrop, ac mae wedi ymrwymo i warchod lleoedd arbennig i bawb, am byth. Mae'r Ymddiriedolaeth yn dibynnu ar yr incwm y mae'n ei gynhyrchu o'i heiddo rhent, ac ni allai gyflawni ei hamcanion craidd heb gefnogaeth y miloedd o denantiaid a gwirfoddolwyr sydd ganddi.  

Ein Gweledigaeth

Rydym yn darparu cyfle anhygoel i gysylltu pobl â'r lleoedd sy'n eiddo i ni a chreu profiadau a chysylltiadau hirhoedlog. Mae gan brofiad bwyd ardderchog ran bwysig i'w chwarae yn hyn. Rydym yn chwilio am bartner busnes â dawn a dychymyg, sydd o feddwl tebyg i ni, i'n helpu i wireddu hyn.

Rydym yn chwilio am fusnes sy'n rhoi ffocws ar bobl, sy'n cydweithio â ni i gyfoethogi ein perthynas â chymunedau lleol ac ymwelwyr â'r ardal; partner masnachol sy'n rhannu ethos amgylcheddol tebyg - cynaliadwy ac effeithlon o ran ynni.  

Darpariaeth y Consesiwn

Rydym yn awyddus i gynnig darpariaeth bwyd a diod yn Ne Aberllydan i ymwelwyr ei mwynhau. Rydym yn barod i ystyried syniadau a byddem yn croesawu eich cynigion o ran y math o fwyd/diod a gynigir (ni chaiff y ddarpariaeth gynnwys alcohol).

Dysgwch fwy a gwnewch gais (PDF / 0.27734375MB) download