Siopa yn Stagbwll

Crwydrwch yn ein siop yn Stagbwll

Crwydrwch o gwmpas ein siop yng Nghanolfan Stagbwll, lle mae dewis hardd o gynnyrch Cymreig a lleol a nwyddau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael. Yn ein casgliad mae offer cegin a nwyddau gardd, gemau i blant a bwyd a diod.

Mae ein siop ar agor bob dydd o 9am hyd 4.45pm, felly tarwch heibio i gael golwg a sgwrs gyda’n tîm cyfeillgar. Mae dewis o’n nwyddau ar gael i’w prynu draw yn Nhŷ Te y Tŷ Cychod hefyd, ac yn ein cabanau maes parcio yn Stagbwll yn ystod y tymor prysur rhwng Mawrth a Medi.

Hefyd, a wyddech chi fod eich ymweliad yn ein helpu ni i gwblhau gwaith cadwraeth hanfodol yn Stagbwll? Mae pob pwrcasiad ry’ch chi’n ei wneud yn cael ei balu nôl i’n gwaith o warchod mannau arbennig i bawb, am byth.

Ymaelodwch

Os hoffech ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gallwch ymaelodi yn ein siop yn Stagbwll, dim ond i chi ofyn i’n tîm am fwy o fanylion. Fel aelod, cewch fynediad di-ben-draw i dros 500 o fannau arbennig ledled  Prydain.