Traethau ac arfordir Stagbwll

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Os mai gan ddyn y crëwyd Ystâd Stagbwll, mae’r traethau a’r arfordir cyfagos yn bendant wedi’u llunio gan natur. Yn agored, garw a gwyllt, arfordir Stagbwll yw perl Sir Benfro. .

Perffaith, parhaol

Mae lleoedd arbennig fel Bae Barafundle, Broadhaven South a Freshwater West yn enwog am eu harddwch a’u lleoliadau diguro.

Beth bynnag fo’r tywydd, mae’n werth ymweld â’n harfordir a’n traethau hyfryd. Mae’n hynod o atmosfferig pan fydd rhyferthwy’r tonnau’n hyrddio yn erbyn y creigiau, neu pan ddaw’r niwl môr i orchuddio’r glannau. Dyw’r glaw ddim yn hyd yn oed yn ddigon i wlychu ysbryd Stagbwll!

Yn aml iawn, y tu allan i’r prif gyfnodau gwyliau, fe gewch chi fwynhau’r mannau rhyfeddol hyn ar eich pen eich hun. Wrth sefyll ar bentir unig Stackpole, mae’n hawdd dychmygu mai chi yw’r unig berson ar y ddaear. Dyma ddeunydd nofelau rhamant os bu erioed.

Traethau Stagbwll

Mae ‘na ramant yn perthyn i Fae Barafundle. Dim ond ar droed y gallwch chi gyrraedd y traeth diarffordd hwn ac mae ‘na naws cyfrinachol yn perthyn i’r lle.

Mae Broadhaven South yn draeth delfrydol i’r teulu gan ei fod yn agos at y maes parcio. Mae Freshwater West  wedi datblygu’n gyrchfan boblogaidd i syrffwyr. Gyda’i dirwedd ddramatig a garw, dyma un o’r traethau gorau i fynd iddo unrhyw adeg o’r flwyddyn. Er bod Freshwater West  ychydig yn bellach o Stagbwll, mae’n werth yr ymdrech i fynd yno yn y car.

Lluniaeth yng Nghei Stagbwll

Heblaw am Freshwater West, mae’n hawdd cyrraedd y rhan fwyaf o fannau hardd mwyaf cyfarwydd Stagbwll ar droed. Mae Barafundle, Broadhaven South, Pentir Stagbwll a Mowingword i gyd o fewn cyrraedd rhwydd i Gaffi’r Boathouse a Llynnoedd Bosherston.

O Gaffi’r Boathouse, gallwch fwynhau taith fach hamddenol ar hyd llwybr yr arfordir o amgylch Cei Stagbwll ac yna ymlaen at fae diarffordd Barafundle. Fel arall, gallwch grwydro ar draws gwlad i Gwningar Stagbwll a chyrraedd traeth Broadhaven South. Mae’n hawdd cerdded o’r fan hon, dros y bont welltog, at Lynnoedd Bosherston.