Lleoedd i aros yn Stagbwll

Os ydych chi’n chwilio am le i aros yn Sir Benfro gall Stagbwll fod yn berffaith i chi. Dewiswch o blith 14 o fythynnod gwyliau, pob un yng nghanol stad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Tu fas i Feudy 1

Beudy 1

Mae’r bwthyn clyd hwn yn un o glwstwr o adeiladau amaethyddol wedi eu hadnewyddu’n gydnaws, lathenni’n unig o’r môr, llwybr yr arfordir a’r cei.

Mwynhewch olygfeydd arfordirol o Feudy 2

Beudy 2

Saif y beudy hwn, wedi ei adnewyddu’n hyfryd, mewn lleoliad ardderchog ychydig gamau i ffwrdd o lwybr yr arfordir, gyda golygfeydd o’r môr o rai ystafelloedd.

Tu fas i Feudy 3 a llwybr yr arfordir

Beudy 3

Y mwyaf o’r beudai ar eu newydd wedd, gyda golygfeydd hyfryd o’r môr, mae Beudy 3 yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.

Tu fas i Dairy Cottage

Bwthyn Dairy

Mae’n debyg mai hwn yw’r adeilad hynaf o blith y grŵp o fythynnod ar Ystad Ystagbwll, yn dyddio nôl i tua 1500.

Tu fas i Farm Cottage

Farm Cottage

Ffermdy Cymreig oedd hwn, ac mae gan y bwthyn gwyngalchog deniadol loriau carreg a stôf draddodiadol i losgi coed.

Tu fas i Granar Ystagbwll

Y Granar

Mae’r addasiad trawiadol hwn o adeilad y granar yn cynnig llety helaeth ac anarferol.

Tu fas i fythynnod y perlysiau

Bythynnod Lafant, Rhos a Theim 

Mae’r teras yma o dri o fythynnod yn cynnig llety hwylus a braf i’r teulu gerllaw Canolfan Dysgu Awyr Agored Ystagbwll

Exterior of Manor House

Manor House

Mae’r tŷ carreg syml, eang yn safle delfrydol ar gyfer gwyliau teuluol ymlaciol a bywiog

Exterior of Quay 1

Quay Cottage 1

This is one of a pair of pretty, semi-detached cottages close to Stackpole Quay.

Exterior of Quay Cottage 2

Quay Cottage 2

The wonderful location of this cottage means that when you’re sitting out on the lawn, the sea can be heard clearly in the nearby bay.

Exterior of the Farm Cottage

Stackpole Cottage

This traditional, two-storey farmhouse is in the main courtyard at Stackpole and is attached to Farm Cottage.

Exterior of the Calf Cot

The Calf Cot

Once upon a time, calves were kept in this pretty, whitewashed building that's just round the back of Stackpole and Farm Cottages.

Tu allan i Ganolfan Awyr Agored Stagbwll

Llety ar gyfer grwpiau yn Stagbwll

Mae Stagbwll yn lle gwych ar gyfer ymweliadau dydd a gwyliau hirach hefyd. Mae dewis eang iawn o lety grwpiau a byncws.