Clare Harris

Regular visitor to Stackpole

Proffil
Clare Harris - Regular visitor to Stackpole

Dyma Clare Harris, ymwelydd cyson â Stagbwll, sy’n mwynhau cadw’n heini yn yr awyr agored. Yma, mae hi’n rhannu’r hyn mae’n ei garu fwyaf am yr ystâd; o loncian gyda’r ci i lwybrau beicio mynydd.

Mwynhau loncian yn Stagbwll

D’wedwch ychydig amdanoch chi eich hunan

Mam i ddau sy’n hoffi rhedeg a beicio er mwyn cael cacen fel gwobr! Ro’n i’n Bencampwr Saethyddiaeth Cymru yn 2015 ac fe wnes i ddarganfod yr awydd i redeg wrth ymarfer. Yn caru bod yn yr awyr agored gyda fy nghi ffyddlon, Monty. Yn ymarfer ar gyfer Vmlm2016.

Beth y’ch chi’n ei fwynhau ynglŷn â’n gweithgareddau?

Mae rhywbeth i bawb yn Stagbwll, o lwybrau hela wyau Pasg ar gyfer fy meibion chwech a saith mlwydd oed, i lwybrau tawel yn y goedwig yn gwylio’r bywyd gwyllt o amgylch llynnoedd y lili, i redeg ar hyd arfordir bendigedig Sir Benfro gyda golygfeydd anhygoel o fy nghwmpas. Llwybrau beicio mynydd yn y goedwig a llecyn rheolaidd lle galla’ i ymarfer fy ngheffyl. Hefyd lle sy’n croesawu cŵn, fel bod Monty’n cael rhedeg yn rhydd!

Beth ynglŷn â’r awyr agored sy’n eich ysgogi?

Does ‘na ddim dau ddiwrnod yn debyg i’w gilydd, amrywiaeth y golygfeydd o amgylch Stagbwll, cymaint o lwybrau a rhodfeydd a’r bywyd gwyllt. Does dim yn fwy o falm i’r enaid na chyrraedd top y stepiau ym Mae Barafundle a gwrando ar y tonnau’n torri.

Mewn tri gair, disgrifiwch eich profiad YG.

Croesawgar, hwyl, gwerthfawr.

Beth fydde chi’n dweud wrth bobl eraill i’w hannog nhw i gadw’n heini yn yr awyr agored?

Yn bersonol, mae Ystâd Stagbwll yn cynnig y man perffaith i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Teithiau cerdded hamddenol trwy Ystâd Stagbwll a llwybrau addas i deuluoedd o amgylch llynnoedd y lili (lle arall gewch chi arwyddion yn nodi llyffantod yn croesi?) draw at draeth prydferth South Broadhaven.

Rhowch eich esgidiau cerdded ‘mlaen ac anelu am lwybrau’r arfordir sy’n eich arwain at Fae Barafundle, Cei Stagbwll (rhaid i mi roi tro ar gaiacio rhywbryd!) a draw at Freshwater East, gan aros am sbel ar hyd y daith i fwynhau golygfeydd – a chacen!