Jeff Davies

Activity Leader, Stackpole

Proffil
Jeff Davies - Activity Leader

Dyma Jeff Davies, arweinydd ein gweithgareddau chwaraeon yn Stagbwll. Jeff sy’n arwain sesiynau loncian hwyliog, cylchgampau traeth a’r sesiynau bygi-ffit. Dewch i glywed pam mae e’n caru cadw’n heini yn yr awyr agored.

Ras hwyl Stagbwll ym Mae Barafundle

D’wedwch ychydig amdanoch chi eich hun?

54 mlwydd oed, yn briod â dau o blant a dau o wyrion/wyresau. Wedi ymddeol fel cyn-swyddog gyda’r heddlu, bellach yn hyfforddwr ffitrwydd ac ymarfer grŵp i’r cyngor a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Beth y’ch chi’n hoffi fwyaf am y gweithgareddau?

Wel yn syml, y syniad o gadw’n heini yn yr awyr agored, yr awyr iach, y golygfeydd trawiadol – does dim dau ddiwrnod yr un peth. Mae gweithgareddau awyr agored hefyd yn llawer mwy o ddigwyddiadau cymdeithasol.

Beth ynglŷn â’r awyr agored sy’n eich ysgogi?

Yr awyr iach a’r golygfeydd.

Mewn tri gair, disgrifiwch eich profiad YG.

Golygfeydd, ffitrwydd a ffrindiau.

Beth fydde chi’n dweud wrth bobl eraill i’w hannog nhw i gadw’n heini yn yr awyr agored?

Fe ddylech chi roi cynnig arni. Fe fyddwch chi’n teimlo’n iachach drwy godi ffitrwydd naturiol, drwy gyfarfod â ffrindiau newydd a thrwy fwynhau golygfeydd hyfryd. Gall ymarfer fod yn hwyl.