Kate Scourfield

Regular participant in Stackpole's sports activities

Proffil
Kate Scourfield - Regular participant in Stackpole's sports activities

Dyma Kate Scourfield, sy’n cymryd rhan yn rheolaidd yng ngweithgareddau chwaraeon Stagbwll. Yma, mae hi’n sôn am yr hyn mae’n ei hoffi orau ynglŷn â chadw heini yn yr awyr agored a pham y dylai pob eraill eraill fentro.

Children enjoying the fun run

D’wedwch ychydig amdanoch chi eich hunan

Rwy’n 30 mlwydd oed, wedi bod yn briod ers pum mlynedd, yn fam, yn byw yn Llandyfái ac yn mwynhau bod yn yr awyr agored yn gwneud pethau gyda’r teulu - fel gwersylla, garddio, cerdded, picnics a chadw’n heini.

Beth y’ch chi’n ei fwynhau ynglŷn â’n gweithgareddau?

Bod yn yr awyr agored gyda golygfeydd trawiadol o’m cwmpas, yn teimlo fel rhan o dîm sy’n mwynhau’r un peth ac yn gallu dod â’ch teulu hefyd.

Beth ynglŷn â’r awyr agored sy’n eich ysgogi?

Awyr iach, y golygfeydd, gwylio faint o hwyl mae’r mab yn ei gael yn darganfod y byd o’i gwmpas, cystal ‘rwy’n teimlo – yn feddyliol ac yn gorfforol  - ar ôl bod mas yn yr awyr agored.

Mewn tri gair, disgrifiwch eich profiad YG.

Hwyl, gwahanol, ysgogiad.

Beth fydde chi’n dweud wrth bobl eraill i’w hannog nhw i gadw’n heini yn yr awyr agored?

Mentrwch ac fe fyddwch chi wrth eich bodd; rhywbeth i bawb, o bob oed a phob gallu, hwyl a sbri gyda phobl gwerth chweil, ffordd berffaith i gadw’n heini a mwynhau lleoliadau syfrdanol.