Tu ôl i’r llen yn Stagbwll

Prosiect
Two rangers building a fence at Stackpole

Ewch tu ôl i’r llen yn Stagbwll a dysgwch fwy am y gwaith sy’n angenrheidiol er mwyn cadw’r stad yn lle arbennig i bawb allu mwynhau.

Yma mae Alex Shilling yn rhannu golwg fisol ar y gwaith sy’n digwydd yn Stagbwll a’r pethau i gadw llygad amdanyn nhw ar eich ymweliad.
 

Postiadau diweddaraf

28 May 19

Blodau arfordirol, coed campus a llecynnau gwyllt

Mae mis prysur arall wedi pasio, gyda 2 ŵyl y banc, gŵyl a thrip prin i ffwrdd o Stagbwll i gymysgu gyda thrigolion cefn gwlad eraill yng Nghynhadledd Coetiroedd Cymru flynyddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Darllenwch fwy...

Early purple orchids in flower above Broad Haven South

06 May 19

Gwychder y gwanwyn

Ym mis Ebrill gwnaethom groesawu’r Pasg, sy’n adeg brysur iawn i’r ystâd. Roedd yr haul yn gwenu dros y penwythnos hir, ac fe heidiodd pobl yma i fwynhau ein traethau, mynd am dro o gwmpas y pyllau lili a rhyfeddu at sioe drawiadol y garlleg gwyllt a chlychau’r gog yn y coetir.

Darllenwch fwy...

Wood anemones in flower on the Stackpole Estate

26 Mar 19

Arwyddion y gwanwyn yng nghanol y gwaith coedwigo

Yn ystod y mis d’wetha’ ry’n ni wedi bwrw mla’n gyda’n gwaith coedwigo yn Stagbwll, gan roi un ymdrech fawr mewn i bethe cyn i’r gwanwyn gyrraedd go iawn. ʼSdim dowt bod newid yn yr awyr, ac mae gweld dail yn ymagor ac arogl garlleg gwyllt yn atgoffad parhaol o hyn.

Darllenwch fwy...

A close-up of a new tree planted at Stackpole