Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Llwybr cerdded

Taith hawdd o amgylch pyllau lili hardd Bosherston, gyda phosibiliadau pellach i grwydro’r twyni a phyllau ‘Mere Pool Valley’ y tu ôl i draeth Broadhaven. Mae’r daith ar lwybrau gro gwastad yn bennaf gyda dwy sarn gul. Mae digonedd o fywyd gwyllt i’w weld drwy’r flwyddyn ar y daith hon.

Edrych i lawr ar Lynnoedd Bosherston yn yr hydref

Map

Bosherston Lily Ponds - Freshwater magic walk

Dechrau:

Maes parcio Pyllau Lili Bosherston, cyf grid: SR966948

1

O’r maes parcio trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr at y llyn. Trowch i’r chwith.

Darllen mwy
Golygfa ar draws Pwll Bosherston yn Stagbwll

2

Ewch ar draws braich orllewinol y llyn ger sarn Bosherston. Mae’r lilïau dwr ar eu gorau ym mis Mehefin a Gorffennaf, ond mae’r llynnoedd a’r coedwigoedd ar hyd eu glannau’n llawn bywyd gwyllt drwy’r flwyddyn.

Darllen mwy

3

Dilynwch y llwybr i fyny i’r clogwyn calchfaen. Edrychwch i lawr i’r dŵr clir i weld y carpedi o rawn yr ebol prin ac, os byddwch yn ffodus, penhwyad yn aros i ymosod ar ei ysglyfaeth. Mae llwybr drwy’r llwyni ar eich llaw chwith yn arwain i fyny at ‘Fishpond Camp’, hen gaer arfordirol a sefydlwyd 3,000 mlynedd yn ôl pan oedd y llynnoedd yn gilfach lanwol.

4

Ewch ymlaen i lawr at y sarn ganolog ac ewch drosti.Rhwng mis Ebrill a mis Medi chwiliwch am weision neidr a mursennod, gyda gwenoliaid a gwenoliaid y bondo’n gwibio uwchben.

Darllen mwy

5

Trowch i’r dde yn y gyffordd nesaf ac ewch i lawr i’r Bont Welltog. Pan grëwyd y llynnoedd yn yr 1780au hwn oedd yn gwahanu’r llyn dŵr croyw a’r môr – chafodd yr argae terfynol ddim mo’i godi hyd 1860.

Darllen mwy

6

Ewch ymlaen tuag at y môr. Yn y gaeaf efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld (a chlywed) aderyn y bwn. Gwrandewch hefyd am wichiad rhegen y dŵr sy’n debyg i sŵn mochyn. Adar swil yw’r rhain sy’n byw yn yr hesg.

Darllen mwy

7

Croeswch allanfa’r llyn ar bont garreg gul (byddwch yn ofalus mewn sandalau) ac ewch ymlaen i’r dde i fyny llwybr glan y llyn tuag at Bosherston. Gallwch hefyd fynd ymlaen i’r traeth, gan gadw i’r dde er mwyn archwilio bywyd gwyllt Mere Pool Valley.

Darllen mwy

8

Dychwelwch i’r maes parcio ar lwybr y fraich orllewinol, gan aros yn aml i fwynhau’r bywyd gwyllt. Efallai y gwelwch chi ddwrgi.

Darllen mwy
Dyfrgwn yn nofio yn Llynnoedd Lili Bosherston

Diwedd:

Maes parcio Pyllau Lili Bosherston, cyf grid: SR966948

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Tirwedd

Cau

Llwybr gwastad ar hyd glan y llynnoedd, gro’n bennaf. Dwy sarn gul, un llethr mwy serth.

Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Cysylltwch â ni

Cau
Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Bosherston Lily Ponds, Stackpole, Pembrokeshire
Ar drên

Gorsaf Penfro 6 milltir (9.7km).

Ar y ffordd

B4319 Penfro – Bosherston, cod post SA71 5DN.

Ar fws

387/388 Coastal Cruiser, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn.