Taith wyllt Stagbwll

Llwybr cerdded

Ar y daith cewch weld rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro: clogwyni calchfaen gydag adar môr yn nythu, traethau, twyni a llynnau dŵr croyw.

Map

Map route for Stackpole wildlife walk

Dechrau:

Maes parcio Cei Stagbwll, cyf grid: SR990958

1

O faes parcio Cei Stagbwll, dilynwch lwybr yr arfordir i Barafundle. Arhoswch am sbel ar ben y stepiau i edrych i lawr ar Gei Stagbwll, a gweld y newid o galchfaen i hen dywodfaen coch ar eich llaw chwith.

2

Ar ôl cyrraedd Barafundle, ewch lawr y stepiau at y traeth. Croeswch y traeth, a dringwch y stepiau drwy’r goedwig ar yr ochr bellaf.

3

Dilynwch lwybr yr arfordir tuag at Bentir Stagbwll, gan aros ar y daith i edmygu’r ‘Lattice Windows’, sef y bwau carreg naturiol oddi tanoch. Ar Bentir Stagbwll yn y gwanwyn a’r haf chwiliwch am adar môr sy’n nythu ar y clogwyni.

Darllen mwy

4

Ewch ‘mlaen ar hyd llwybr yr arfordir, gyda phorfa Cwningar Stagbwll ar eich llaw dde. Yn y gwanwyn a’r haf mae’r ardal hon yn llawn blodau gwyllt a gloÿnnod byw.

5

Gallwch ddilyn sawl llwybr er mwyn cyrraedd glannau Llynnoedd Bosherston. Anelwch am allanfa’r llyn yng nghefn Traeth Broadhaven. Mae’r gwely cyrs cul yn lle gwych i wylio adar sy’n nythu yma yn yr haf, ac efallai i weld aderyn y bwn a rhegen y dŵr yn y gaeaf.

6

Croeswch y bont garreg fechan dros yr arllwysfan a dilynwch lwybr y ‘Western Arm’ tuag at Bosherston. Gallwch aros yn Bosherston i gael tamaid o fwyd; fel arall, arhoswch ar y llwybr.

7

Ewch ar draws Sarn Bosherston, dringwch dros y clogwyn o galchfaen ac ewch ar draws y Sarn Ganolog. Dyma’r pyllau lili enwog. Chwiliwch am lilïau’r dŵr rhwng mis Mehefin a mis Medi. Dilynwch y llwybr i lawr at y Bont Welltog.

Darllen mwy

8

Peidiwch â chroesi’r Bont Welltog, ond trowch i’r chwith a dilynwch lwybr yr ‘Eastern Arm’ i fyny at Bont yr Wyth Bwa.

Darllen mwy

9

Ewch ar draws Pont yr Wyth Bwa, a dilynwch drac y Parc Ceirw’n ôl i Gei Stagbwll. Gallwch orffen eich taith yn Ystafell De’r Tŷ Cwch gyda bwyd a diodydd blasus.

Diwedd:

Maes parcio Cei Stagbwll, cyf grid: SR990958

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith wyllt Stagbwll

Tirwedd

Cau

Traeth, tir porfa ar ben clogwyni, llwybrau ar hyd glannau llynnoedd, llawer o stepiau i’w dringo lan o Gei Stagbwll ac i Fae Barafundle.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Taith wyllt Stagbwll

Cysylltwch â ni

Cau
Taith wyllt Stagbwll

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cei Stagbwll, Sir Benfro, SA71 5LS
Ar drên

Gorsaf drên agosaf Penfro 6 milltir (9.6km), gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar y ffordd

B4319 o Benfro, dilynwch arwyddion pentref Stagbwll. Arwydd brown i dwristiaid am Gei Stagbwll o hewl yr arfordir rhwng Stagbwll a Freshwater East.

Ar fws

387 Coastal Cruiser  o Benfro, yn aros ym maes parcio Cei Stagbwll. Gweler Traveline-Cymru am ddewisiadau eraill.

Ar feic

Llwybr Twristiaeth Sir Benfro i bentref Stagbwll; gweler Sustrans

Taith wyllt Stagbwll

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn.