Gornest Pysgota Penhw yaid Stagbwll 2019

At sylw pysgotwyr penhwyaid! Gafaelwch yn eich gwialen a dewch i her pysgota penhwyaid gyntaf Pyllau Lili Bosherston. Mae tlysau a gwobrau ar gael am y pysgodyn trymaf i oedolion a physgotwyr iau.

Page not found (Error 404)
Page not found (Error 404)
Pike fish
Page not found (Error 404)

Ble mae’r digwyddiad a faint o’r gloch?

Dydd Sul 1 Rhagfyr 2019. Cwrdd am 8.00am yng Nghanolfan Stagbwll. Mae cyfarwyddiadau i’w gweld ar wefan Stagbwll, yma.

Ar ôl cyrraedd, ewch i’r ddesg gofrestru lle cewch fap a chopi o’r rheolau.

Bydd y gystadleuaeth yn digwydd o 9.00am i 3.00pm.  Bydd yna gyflwyniad am 3.30pm yn y Theatr yng Nghanolfan Stagbwll.

Pwy all gymryd rhan?

Bydd yna ddau gategori; un i oedolion ac un i blant 16 oed ac iau.

Rhaid bod gan bob pysgotwr Drwydded Gwialen Asiantaeth yr Amgylchedd a thrwydded bysgota (tymor neu ddiwrnod) yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae croeso i bobl sydd ddim yn cymryd rhan ddod i wylio.

Beth yw pris tocyn mynediad?

Mae tocynnau Deryn Cynnar rhatach ar gael tan 29 Tachwedd 2019. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar y dydd. Mae'r prisiau fel a ganlyn:

Oedolyn - £8 am docyn Deryn Cynnar ar-lein.  £10 ar y dydd.

Iau (16 oed ac iau) a hŷn (60+) - £4 am docyn Deryn Cynnar. £5 ar y dydd.

Gwely a brecwast ysgafn ar gael am £32 y pen yng Nghanolfan Stagbwll, ger y Llynnoedd. I gael rhagor o wybodaeth am y llety, ffoniwch: 01646 623110

Gallwch brynu tocynnau yn: https://www.eventbrite.co.uk/e/stackpole-pike-fishing-match-tickets-78196900033

Beth yw’r gwobrau?

Oedolyn:

1af – Tlws, tocyn tymor (gwerth £50)*, print A3 David Millar**

2il – Taleb gwerth £25 a thocyn dydd.

3ydd – Taleb gwerth £15 a thocyn dydd.

Iau:

1af – Tlws, tocyn tymor (gwerth £30)*, print A3 David Millar**

2il – Taleb gwerth £15 a thocyn dydd.

3ydd – Taleb gwerth £10 a thocyn dydd.

*Mae Tymor Pysgota’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llynnoedd Bosherston yn rhedeg o 16 Mawrth i 16 Mehefin, gan gynnwys y dyddiadau hynny.  Mae’r tocyn tymor yn rhoi mynediad i chi i’r pwyntiau pysgota o gwmpas Llynnoedd Bosherston.

**Mae’r artist bywyd gwyllt David Miller yn adnabyddus am ei baentiadau tanddwr trawiadol o bysgod hela, bras a morol.  Mae wedi ymddangos ar Autumnwatch y BBC, Iolo’s Great Welsh Parks, The One Show a Natural Histories Radio 4. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.davidmillerart.co.uk/

Pa fwyd a diod sydd ar gael?

Mae te, coffi, dewis o gacennau a bisgedi ar gael wrth y ddesg gofrestru. Bydd bar a mwy o luniaeth ar gael yn y seremoni wobrwyo am 3.30pm.

Oes lle parcio?

Mae digon o lefydd parcio am ddim ar gael yng Nghanolfan Stagbwll, SA71 5BH.   Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown i ‘Canolfan Stagbwll’.

Beth yw rheolau’r gystadleuaeth?

Bydd gwobrau’n cael eu rhoi am y pysgodyn trymaf yn y categori Oedolion (1af, 2il, 3ydd) a’r categori Iau, sef 16 oed ac iau (1af, 2il, 3ydd)

Rhaid pysgota wrth y pegiau ar y fraich ddwyreiniol a’r fraich orllewinol

Ni chaniateir pysgota o Bont yr Wyth Bwa na’r sarnau

Caniateir un wialen fesul pysgotwr. Uchafswm o 2 fachyn hanner di-adfach.

Gall pysgotwyr ddefnyddio abwyd llith ac abwyd môr yn unig

Rhaid bod gan bob pysgotwr Drwydded Gwialen Asiantaeth yr Amgylchedd a thrwydded bysgota (tymor neu ddiwrnod) yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhaid bod gan bob pysgotwr fynediad i rwydi glanio ac offer dad-fachu addas.

Rhaid i bysgod gael eu cadw mewn rhwydi o dan y dŵr tan iddynt gael eu cofnodi. Ni chaniateir byw-faetio o gwbl.

Caiff unrhyw un sy’n torri’r rheolau ei daflu allan o’r gystadleuaeth.

Gornest yn gorffen am 3.00pm

Cyflwyno gwobrau yng Nghanolfan Stagbwll am 3.30pm. Bar a lluniaeth ar gael.

Bydd penderfyniad prif geidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn derfynol.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â Chanolfan Stagbwll ar 01646 623110

Talebau wedi’u rhoi drwy garedigrwydd

J&M Tackle & Bait Shop, Doc Penfro

Mainwarings Angling Centre, Abertawe

County Sports, Hwlffordd

Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404)
Pike fish

Cadwch eich lle ar-lein

Eisiau cymryd rhan yng Ngornest Pysgota Penhwyaid gyntaf Stagbwll? Cadwch le ar-lein neu drwy ffonio ein tîm ar 01646 623110.