Gornest Pysgota Penhw yaid Stagbwll 2019

At sylw pysgotwyr penhwyaid! Gafaelwch yn eich gwialen a dewch i her pysgota penhwyaid gyntaf Pyllau Lili Bosherston. Mae tlysau a gwobrau ar gael am y pysgodyn trymaf i oedolion a physgotwyr iau.

Pike fish

Ble mae’r digwyddiad a faint o’r gloch?

Dydd Sul 1 Rhagfyr 2019. Cwrdd am 8.00am yng Nghanolfan Stagbwll. Mae cyfarwyddiadau i’w gweld ar wefan Stagbwll, yma.

Ar ôl cyrraedd, ewch i’r ddesg gofrestru lle cewch fap a chopi o’r rheolau.

Bydd y gystadleuaeth yn digwydd o 9.00am i 3.00pm.  Bydd yna gyflwyniad am 3.30pm yn y Theatr yng Nghanolfan Stagbwll.

Pwy all gymryd rhan?

Bydd yna ddau gategori; un i oedolion ac un i blant 16 oed ac iau.

Rhaid bod gan bob pysgotwr Drwydded Gwialen Asiantaeth yr Amgylchedd a thrwydded bysgota (tymor neu ddiwrnod) yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae croeso i bobl sydd ddim yn cymryd rhan ddod i wylio.

Beth yw pris tocyn mynediad?

Mae tocynnau Deryn Cynnar rhatach ar gael tan 29 Tachwedd 2019. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar y dydd. Mae'r prisiau fel a ganlyn:

Oedolyn - £8 am docyn Deryn Cynnar ar-lein.  £10 ar y dydd.

Iau (16 oed ac iau) a hŷn (60+) - £4 am docyn Deryn Cynnar. £5 ar y dydd.

Gwely a brecwast ysgafn ar gael am £32 y pen yng Nghanolfan Stagbwll, ger y Llynnoedd. I gael rhagor o wybodaeth am y llety, ffoniwch: 01646 623110

Gallwch brynu tocynnau yn: https://www.eventbrite.co.uk/e/stackpole-pike-fishing-match-tickets-78196900033

Beth yw’r gwobrau?

Oedolyn:

1af – Tlws, tocyn tymor (gwerth £50)*, print A3 David Millar**

2il – Taleb gwerth £25 a thocyn dydd.

3ydd – Taleb gwerth £15 a thocyn dydd.

Iau:

1af – Tlws, tocyn tymor (gwerth £30)*, print A3 David Millar**

2il – Taleb gwerth £15 a thocyn dydd.

3ydd – Taleb gwerth £10 a thocyn dydd.

*Mae Tymor Pysgota’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llynnoedd Bosherston yn rhedeg o 16 Mawrth i 16 Mehefin, gan gynnwys y dyddiadau hynny.  Mae’r tocyn tymor yn rhoi mynediad i chi i’r pwyntiau pysgota o gwmpas Llynnoedd Bosherston.

**Mae’r artist bywyd gwyllt David Miller yn adnabyddus am ei baentiadau tanddwr trawiadol o bysgod hela, bras a morol.  Mae wedi ymddangos ar Autumnwatch y BBC, Iolo’s Great Welsh Parks, The One Show a Natural Histories Radio 4. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.davidmillerart.co.uk/

Pa fwyd a diod sydd ar gael?

Mae te, coffi, dewis o gacennau a bisgedi ar gael wrth y ddesg gofrestru. Bydd bar a mwy o luniaeth ar gael yn y seremoni wobrwyo am 3.30pm.

Oes lle parcio?

Mae digon o lefydd parcio am ddim ar gael yng Nghanolfan Stagbwll, SA71 5BH.   Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown i ‘Canolfan Stagbwll’.

Beth yw rheolau’r gystadleuaeth?

Bydd gwobrau’n cael eu rhoi am y pysgodyn trymaf yn y categori Oedolion (1af, 2il, 3ydd) a’r categori Iau, sef 16 oed ac iau (1af, 2il, 3ydd)

Rhaid pysgota wrth y pegiau ar y fraich ddwyreiniol a’r fraich orllewinol

Ni chaniateir pysgota o Bont yr Wyth Bwa na’r sarnau

Caniateir un wialen fesul pysgotwr. Uchafswm o 2 fachyn hanner di-adfach.

Gall pysgotwyr ddefnyddio abwyd llith ac abwyd môr yn unig

Rhaid bod gan bob pysgotwr Drwydded Gwialen Asiantaeth yr Amgylchedd a thrwydded bysgota (tymor neu ddiwrnod) yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhaid bod gan bob pysgotwr fynediad i rwydi glanio ac offer dad-fachu addas.

Rhaid i bysgod gael eu cadw mewn rhwydi o dan y dŵr tan iddynt gael eu cofnodi. Ni chaniateir byw-faetio o gwbl.

Caiff unrhyw un sy’n torri’r rheolau ei daflu allan o’r gystadleuaeth.

Gornest yn gorffen am 3.00pm

Cyflwyno gwobrau yng Nghanolfan Stagbwll am 3.30pm. Bar a lluniaeth ar gael.

Bydd penderfyniad prif geidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn derfynol.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â Chanolfan Stagbwll ar 01646 623110

Talebau wedi’u rhoi drwy garedigrwydd

J&M Tackle & Bait Shop, Doc Penfro

Mainwarings Angling Centre, Abertawe

County Sports, Hwlffordd

Pike fish

Cadwch eich lle ar-lein

Eisiau cymryd rhan yng Ngornest Pysgota Penhwyaid gyntaf Stagbwll? Cadwch le ar-lein neu drwy ffonio ein tîm ar 01646 623110.