Trailathlon Bae Barafundle

Mae Trailathlon Bae Barafundle yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn! Rhedwch, sblasiwch ac i mewn i’r mwd â chi ar ddiwrnod llawn adrenalin o gampau ar Stad Stagbwll.

A group of runners at Barafundle Bay

Pryd mae’r Trailathlon?

Mae Trailathlon Bae Barafundle yn digwydd ar ddydd Sul Hydref 14 2018 am 10am, gan ddechrau o Gei Stagbwll.

Beth sy’n digwydd?

Mae pwyslais ein digwyddiad ar fwynhau’r gorau o’r dirwedd, gyda pawb sy’n cymryd rhan yn rhedeg llwybr, cyflawni cwrs rhwystr trwy’r coed ac yna’n creu sblash ar hyd blaen y dwr.

Mae’r ras – dewiswch 3 neu 5 milltir a 1.5 milltir i’r plant – yn mynd ar draws tir gwledig ac arfordirol, ac mae’r cwrs rhwystr yn cynnig her fwdlyd. Wedyn bant â chi i Fae Barafundle am sblash cyflym cyn i’r daith ddod i ben gydag un rhediad olaf ar draws y pentir nôl i Gei Stagbwll.

Pwy all gymryd rhan?

Pawb, a dyna’r rhan orau! Mae’r Trailathlon yn agored i bawb o bob oed a gallu, cymerwch ran fel teulu, grŵp neu unigolyn...dewch am yr hwyl.

Faint yw’r gost a sut mae cofrestru?

Mae’n £20 i oedolyn, £15 i blentyn a £50 am fynediad i deulu (2 oedolyn a 2 blentyn). Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn cwdyn pethe da fel rhan o’r dydd.

Mae archebu lle yn hanfodol i’r Trailathlon – gallwch archebu ar-lein neu trwy ffonio’r tîm ar 01646 623110. Ry’n ni’n argymell eich bod yn archebu’n gynnar - fe werthwyd pob lle ar gyfer ein digwyddiad cyntaf!

Gwybodaeth hanfodol ar gyfer y dydd

Ar y dydd, dewch i faes parcio Cei Stagbwll (SA71 5LS) ar gyfer cofrestru am 8.30am. Nodwch bod tâl parcio £2 i’r rhai sydd ddim yn aelodau.

Bydd y Trailathlon yn dechrau am 10am ac mae fod i orffen erbyn 12.30pm. Yn dilyn y digwyddiad bydd barbeciw yn ystafell de y Tŷ Cychod i bawb gael mwynhau.

Peidiwch anghofio gwisgo trainers a dillad cysurus, a dewch â photel o ddŵr, tywel a dillad sych!

Dyn yn rhedeg

Archebwch eich lle ar-lein

Fyddech chi’n hoffi cymryd rhan yn Trailathlon Bae Barafundle? Archebwch eich lle ar-lein neu trwy roi galwad i’n tîm ar 01646 623110.