Trailathlon Stagbwll 2019

Mae Trailathlon Stagbwll yn ôl gyda llwybr newydd ar gyfer 2019! Rhedwch, sblasiwch trwy ddŵr a mwd mewn diwrnod o chwaraeon llawn adrenalin ar Stad Stagbwll.

Page not found (Error 404)
Page not found (Error 404)
Visitors taking part in a fun run
Page not found (Error 404)

Pryd mae Trailathlon Stagbwll?

Mae Trailathlon Stagbwll yn digwydd ar ddydd Sul Hydref 13 am 10am, gan ddechrau o Ganolfan Stagbwll.

Beth fydd yn digwydd?

Mwynhewch lwybr newydd ar gyfer 2019! Pwrpas ein digwyddiad yw mwynhau’r gorau o’r dirwedd, gyda pawb sy’n cymryd rhan yn rhedeg y llwybr, dilyn cwrs rhwystrau drwy’r coed a sblasio ar hyd blaen y don.

Mae’r rhedeg – dewiswch rhwng 1.5 milltir, 3.2 milltir a 5.2 milltir – yn mynd â chi ar hyd yr arfordir a thrwy’r wlad, gan ddechrau o Ganolfan Stagbwll, o gwmpas Llynnoedd Bosherston a lawr i draeth De Broad Haven. Ar y daith fe fydd cwrs rhwystrau coediog yn cynnig her fwdlyd!

Pwy sy’n gallu cymryd rhan?

Pawb – dyna’r peth gorau! Mae Trailathlon Stagbwll ar agor i bob oed ac abledd, rhowch gynnig arni fel teulu, grŵp neu unigolyn…ewch am yr hwyl.

Faint yw e a sut mae ymrwymo?

Tocyn cynnar oedolyn (tan 31 Gorffennaf) - £15
Tocyn arferol oedolyn (o 1 Awst) - £18
Plentyn - £5

Mae tocyn oedolyn yn cynnwys mynediad, crys-t Trailathlon Stagbwll, diod poeth a fflapjac a sampl coffi gan ein noddwyr, Pembrokeshire Coffee Company. Mae tocyn plentyn yn cynnwys mynediad, crys-t Trailathlon Stagbwll, diod a fflapjac.

Maint crysau-t

Oedolyn neillryw:

 • XS – Brest 35/37” 
 • S – Brest 37/39” 
 • M – Brest 39/41” 
 • L – Brest 41/43” 
 • XL – Brest 43/45” 
 • 2XL – Brest 45/48” 

Plant neillryw:

 • XS – Oed 3/4 – Brest  26” 
 • S – Oed 5/6 – Brest 28” 
 • M – Oed 7/8 – Brest 30” 
 • L – Oed 9/11 – Brest 32” 
 • XL – Oed 12/13 – Brest 34” 

Mae’n angenrheidiol archebu lle ar gyfer Trailathlon Stagbwll – gallwch archebu ar-lein neu trwy ffonio’r tîm ar 01646 623110. Ry’n ni’n argymell ffonio’n gynnar oherwydd fe werthwyd holl docynnau ein digwyddiadau blaenorol yn llwyr!

Sut caiff fy nhâl mynediad ei ddefnyddio?

Wrth gymryd rhan yn Trailathlon Stagbwll ry’ch chi’n ein helpu i gefnogi gwaith cadwraeth hanfodol ar Stad Stagbwll. Diolch.

Gwybodaeth hanfodol am y dydd

Ar y dydd, cyfarfod yng Nghanolfan Stagbwll (SA71 5DQ) ar gyfer cofrestru 9am. os y’ch chi wedi archebu ar-lein, a wnewch chi plis ddod â’ch e-docyn gyda chi. Os y’ch chi wedi archebu lle dros y ffôn neu wyneb-yn-wyneb, bydd angen cadarnhau  yr enw ar eich archeb gyda’n tîm ar y dydd.

Bydd parcio cyfyngedig yng Nghanolfan Stagbwll, ry’n ni’n cynghori rhannu car. Bydd parcio gorlif ar gae chwarae Clwb Criced Bosherston a Stagbwll a byddai rhodd o £1 i goffrau’r clwb yn ddymunol.

Neu, gallwch ollwng pobl ger y Ganolfan ac yna parcio ar un o feysydd parcio eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Stad Stagbwll.

Bydd Trailathlon Stagbwll yn dechrau am 10am a dylai orffen erbyn 12.30pm. Wedi’r digwyddiad, bydd roliau brecwast poeth ar gael i’w prynu yng Nghanolfan Stagbwll.

Peidiwch anghofio gwisgo trainers a dillad cysurus a dewch â photel ddŵr aml-ddefnydd (gallwch ei llenwi yn y ganolfan), tywel a dillad sych.

Amodau a Thelerau

Cymrwch olwg os gwelwch yn dda ar Amodau a Thelerau Trailathlon Stagbwll 2019 (PDF / 0.0546875MB) download  cyn archebu lle. Wrth archebu ar gyfer y digwyddiad ry’ch chi’n cytuno eich bod wedi darllen a deall amodau a thelerau y gweithgaredd yn llawn.

Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404) Page not found (Error 404)