Taith golygfan Garn Fawr

Llwybr cerdded

Dringwch y cripyn folcanig hwn i gael golygfeydd trawiadol o arfordir gogledd Sir Benfro. Yma mae un o gaerau Oes yr Haearn mwyaf trawiadol Sir Benfro. Dair mil o flynyddoedd yn ddiweddarach roedd yn fan gwylio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Garn Fawr's rocky coast

Map

Garn Fawr map

Dechrau:

Maes parcio ceir Garn Fawr, cyf grid: SM898388

1

Dilynwch y llwybr gwair gyferbyn â mynedfa’r maes parcio, lan y rhiw rhwng y cloddiau.

Darllen mwy

2

Yn y fan lle mae’r llwybr yn gwahanu, daliwch y fynd lan y rhiw ar hyd y llwybr ar eich llaw dde. Cyn bo hir fe welwch bwynt trig yr AO (gorsaf driongli) o’ch blaen.

3

Ewch drwy fwlch yn y clawdd cerrig ar eich llaw dde a sgramblo i fyny’r creigiau at y copa er mwyn gweld y golygfeydd trawiadol.

4

Ychydig o dan y copa fe welwch wylfa o’r Rhyfel Byd Cyntaf gydag enwau wedi eu naddu yn y concrid.

Darllen mwy

5

Ewch i lawr y stepiau o’r wylfa er mwyn ymuno eto gyda’r llwybr ychydig ymhellach ymlaen. O’ch cwmpas mae cloddiau ac amddiffynfeydd y gaer o Oes yr Haearn. Ewch yn eich blaen i’r dde.

6

Mae’r llwybr yn cwympo’n serth tuag at hostel ieuenctid Pwll Deri. Trowch i’r chwith yn y fan lle mae’r llwybr yn rhannu, gan ddilyn y llwybr wrth iddo fynd o amgylch y bryn yn ôl tuag at y maes parcio.

Darllen mwy

7

Dilynwch y llwybr dros ddwy stigill ac ychydig o stepiau carreg. Peidiwch â mynd dros y drydedd stigill; arhoswch uwchben y wal. Mae’r llwybr yn dringo’n serth y tu ôl i fwthyn bach cyn dychwelyd i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio ceir Garn Fawr, cyf grid: SM898388

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith golygfan Garn Fawr

Tirwedd

Cau

Dringfa fer ond serth i olygfan drawiadol cyn dilyn cylch byr yn ôl i’r maes parcio. Creigiog iawn a serth, sawl stigill. Fe ddylech wisgo ‘sgidie cerdded cadarn.

Taith golygfan Garn Fawr

Cysylltwch â ni

Cau
Taith golygfan Garn Fawr

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Fishguard, Pembrokeshire
Ar drên

Gorsaf drên Abergwaun 4 milltir (6.4km) i ffwrdd.

Ar y ffordd

A487 ffordd Tŷ Ddewi - Abergwaun. 1 milltir (1.6km) i’r gogledd ddwyrain o Fathri dilynwch y troad am Felin Wlân Tregwynt ac Abermawr. Ewch ymlaen heibio troadau i’r felin ac Abermawr, ac ar ôl 2.25 milltir (3.6km) dilynwch y troad i’r chwith gydag arwydd Pen Strwmbwl. Mae’r maes parcio 0.25 milltir (0.4km) ar eich llaw chwith.

Ar fws

Tŷ Ddewi i Drefdraeth, bws yn aros ger y maes parcio. Gweler gwefan Traveline-Cymru website am fanylion.

Ar feic

Mae RdBC 4 yn pasio’n agos at ddechrau’r daith Sustrans website am fanylion.

Taith golygfan Garn Fawr

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn.