Dydd Mercher Gwyllt

Bachgen yn defnyddio canghennau mawr i adeiladu cuddfan naturiol

Mae Cwm y Santes Fair, sydd wrth droed mynydd Pen y Fâl, a mynydd Ysgyryd Fawr yn ddau le agos at Y Fenni sy'n llawn o ddigwyddiadau a lliw drwy gydol y flwyddyn. Dyma sy'n eu gwneud yn lleoliadau perffaith i fynd ar antur gyda'r teulu cyfan.

Gyda llond gwlad o adar, gwenyn gweithgar yn suo a phlanhigion yn troi eu lliwiau o'ch cwmpas, mae ein coedwigoedd godidog yn fannau delfrydol i fynd ar antur. Ar rai adegau o'r flwyddyn efallai glywch chi hefyd sŵn sblasio dŵr yng Nghwm y Santes Fair yn ystod taith i chwilota yn y pyllau dŵr. Hefyd sŵn plant yn gweiddi wrth ddathlu adeiladu ffau ffantastig, neu leisiau cyfeillgar rhieni a phlant yn mynd ati gyda'i gilydd i greu celf wyllt. Dyma yw dydd Mercher Gwyllt - y ffordd orau i ddarganfod ein coedwigoedd.

Plant yn gwneud gweithgareddau crefft
Gwnewch yn siŵr bod eich gwyliau Pasg yn llawn dop o hwyl
Plant yn gwneud gweithgareddau crefft

Drwy gydol gwyliau'r ysgol bydd ein ceidwaid yn arwain antur gyffrous ar fynydd Pen y Fâl neu Ysgyryd Fawr fel rhan o ymgyrch '50 peth i'w wneud cyn bod yn 11 ¾' yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae Mercher Gwyllt yn gyfle gwych i'r teulu cyfan glosio at natur ac yn ddihangfa berffaith yn ystod gwyliau'r ysgol. Gallwch greu campwaith celf gyda phridd fel paent, darganfod lafâu pryfed y cerrig yn yr afon neu gael eich ysbrydoli gan ein gwaith yn gwarchod y mannau arbennig hyn i chi gael eu mwynhau. 

Dewch draw, ymunwch yn yr hwyl a chroesi un peth arall o'ch rhestr. Oes rhywun am ddod i chwilota chwilod?