Fferm Parc Lodge ger Pen-y-fâl

Pen-y-fâl, Sir Fynwy

Yn swatio dan y llethrau coed deri ar Fynydd Pen-y-fâl yn Sir Fynwy, mae Fferm Parc Lodge yn eistedd ym mhen uchaf Cwm Cibi ac ar un adeg roedd yn barc ceirw canoloesol.

Coedwigoedd gwyllt

Mae’r fferm yn ymestyn ar draws cwm agored eang ac mae’n arbennig o bwysig oherwydd bod ‘na goedwigoedd helaeth gwasgaredig a choed sbesimen yn tyfu ar hyd ochrau’r cwm. Mae’r coetiroedd ym Mharc Lodge yn rhan o goedwig ehangach sy’n ymestyn am sawl cilomedr.
 
Yn y llecyn hwn mae’r math yma o goedwig dderi Atlantaidd ar ymyl dwyreiniol eithaf ei ddosbarthiad yng Nghymru. Mae tair ardal fawr wedi cael eu dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig.
 
Mae’n werth  crwydro drwy’r coetiroedd hyn ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Bydd rhywbeth newydd i’w ddarganfod bob amser – o alwad y gog yn atseinio o gylch y cwm yn yr haf i’r liwiau cyfoethog yn yr hydref.
 
 

Parc ceirw canoloesol

Nôl yn y canol oesoedd roedd Parc Lodge yn barc ceirw, ar gyfer priordy’r Fenni yn fwy na thebyg. Ond nid oes ceirw wedi bod yma am gannoedd o flynyddoedd.
 
Heddiw, mae banc amlwg i’w weld yn nodi hen ffin allanol y parc canoloesol.Mae’r banc yn nodedig am ei fod yn un o’r enghreifftiau mwyaf cyflawn o fanc terfyn yng Nghymru ac mae’r parc wedi’i restru fel safle ICOMOS (Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a Safleoedd).