Hwyl y Pasg ar Fynydd Pen y Fâl

Family enjoying the Cadbury Easter Egg hunt

Mae digon o hwyl yn eich disgwyl ar fynydd Pen y Fâl yn ystod y gwyliau Pasg eleni, lle gallwch glosio at fyd natur a darganfod yr amgylchedd ar antur deuluol wych.

Helfa Wyau Pasg Cadbury

Dydd Sadwrn Ebrill 15

Mae Bwni wedi bod yn brysur unwaith eto ac wedi cuddio cliwiau ar Fynydd Pen y Fâl i chi eu darganfod. Dilynwch daith drwy Gwm godidog y Santes Fair, sy’n nythu yng nghesail copa Pen y Fâl, er mwyn darganfod yr atebion i gwestiynau ar thema byd natur. Plethwch eich ffordd trwy goed deri a ffawydd ac unwaith bydd eich taflen gwestiynau yn llawn, bydd rhywbeth bach siocled blasus yn eich haros ar y diwedd.

Cyngor da ar gyfer cyrraedd yno

  • Bydd yr helfa yn cymryd tua 1 awr i goesau bach – felly gadewch ddigon o amser, gan gyrraedd unrhyw bryd cyn 2pm
  • Bydd y llwybr i’r maes parcio wedi ei arwyddo’n glir, ond cymrwch ofal am fod y fynedfa i fyny ffordd serth a chul
  • Byddwch am fwynhau’r wlad hyfryd o’ch cwmpas, felly paciwch rai pethau hanfodol i wneud y diwrnod yn fwy cysurus.
  • Dewch â siaced dal dŵr a ‘sgidie glaw ac unrhyw fwyd a diod fydd eu hangen arnoch chi
  • Bydd yr helfa ar agor o 10am, ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y man dechrau
  • Mae’r helfa yn costio £2.50 y plentyn, felly talwch yn y babell fawr wrth gyrraedd os gwelwch yn dda


Dydd Mercher Mentro

Dydd Mercher Ebrill 19, 10am-3pm

Os y’ch chi wedi mwynhau crwydro Mynydd Pen y Fâl a Chwm y Santes Fair, ac yn teimlo fel antur arall, pam na ddewch chi i ymuno â ni ar ddydd Mercher Mentro a chyflawni rhai o’r 50 peth i’w gwneud cyn bod yn 11 ¾ oed.

Wrth i fyd natur ddeffro, fe fyddwn ni’n sirioli hefyd gydag antur i’r teulu cyfan. Ymunwch â’n ceidwaid am gyfle i nesu at fyd natur gyda llwyth o weithgareddau, gan gynnwys ein gweithgareddau poblogaidd megis creu argae ar nant, adeiladu ffau a chreu celf wyllt. Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar argraffu gyda phridd, neu wneud celf â dail neu rwbiadau rhisgl? Dyma’ch cyfle.

Plant yn gwneud gweithgareddau crefft
Gwnewch yn siŵr bod eich gwyliau Pasg yn llawn dop o hwyl
Plant yn gwneud gweithgareddau crefft

Yn union fel Helfa Wyau Pasg Cadbury, fe fyddwch allan yn yr awyr iach, felly mae’n bwysig cofio dod â rhai pethau angenrheidiol gyda chi.

  • Gall Cwm y Santes Fair fod yn fwdlyd – dewch â’ch ‘sgidie glaw a’ch cot dal dŵr, a dillad cysurus
  • Peidiwch anghofio pacio picnic ac unrhyw ddiod fydd ei angen arnoch chi
  • Y man cyfarfod fydd is-faes parcio Llanwenarth (SP 271165) ac fe fydd wedi ei arwyddo
  • Mae dydd Mercher Mentro yn costio £3.00 y plentyn, oedolion am ddim, rhaid archebu lle, a chymrwch olwg ar y dudalen digwyddiadau am fwy o fanylion

Bob tro y dewch yma, ry’ch chi’n ein helpu i warchod y lle arbennig hwn, felly diolch ac yn bwysicach na dim, mwynhewch wyliau Pasg llawn hwyl eleni.