Teithiau cerdded gorau Sir Fynwy

Ein ceidwaid brwd, sy’n gofalu am y dirwedd hardd hon, sydd wedi creu ein casgliad o deithiau cerdded yn ardal Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg - yn cynnwys mynydd Pen-y-fâl a mynydd Ysgyryd Fawr, Stad Cleidda a bryngaer Coed-y-bwnydd. Mae digon o ddewis yma, yn deithiau byr a hir, fel y gall pawb fynd allan i weld y lleoedd rhyfeddol hyn sy’n gyforiog o hanes a bywyd gwyllt.

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy
Llwybr cerdded

Taith gerdded gylchol fer Cleidda 

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Cerddwyr yn cyrraedd copa Ysgyryd, Sir Fynwy

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Ewch am dro egnïol drwy’r tir coediog ac allan i’r mynydd-dir agored, cyn dringo’n serth i’r copa, lle mae Eglwys Sant Mihangel a golygfeydd ysblennydd o’r wlad o gwmpas.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy
Llwybr cerdded

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd 

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.