Teithiau cerdded gorau Sir Fynwy

Ein ceidwaid brwd, sy’n gofalu am y dirwedd hardd hon, sydd wedi creu ein casgliad o deithiau cerdded yn ardal Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg - yn cynnwys mynydd Pen-y-fâl a mynydd Ysgyryd Fawr, Stad Cleidda a bryngaer Coed-y-bwnydd. Mae digon o ddewis yma, yn deithiau byr a hir, fel y gall pawb fynd allan i weld y lleoedd rhyfeddol hyn sy’n gyforiog o hanes a bywyd gwyllt.

Cerddwyr yn mwynhau'r olygfa o gopa Pen-y-Fâl

Pen-y-fâl o’r Fenni

Taith sy’n rhoi’r cyfle i chi fwynhau tref hanesyddol y Fenni hyd at lethrau eiconig mynydd Pen-y-fâl, a’r golygfeydd panoramig godidog o’r copa.

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy
Llwybr cerdded

Taith gerdded gylchol fer Cleidda 

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Cerddwyr yn cyrraedd copa Ysgyryd, Sir Fynwy

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Ewch am dro egnïol drwy’r tir coediog ac allan i’r mynydd-dir agored, cyn dringo’n serth i’r copa, lle mae Eglwys Sant Mihangel a golygfeydd ysblennydd o’r wlad o gwmpas.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy
Llwybr cerdded

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd 

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.