Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Llwybr cerdded

Ewch am dro egnïol drwy’r tir coediog ac allan i’r mynydd-dir agored, cyn dringo’n serth i’r copa, lle mae Eglwys Sant Mihangel a golygfeydd ysblennydd o’r wlad o gwmpas.

Cerddwyr yn cyrraedd copa Ysgyryd, Sir Fynwy

Map

Map route for Skirrid Fawr walk, a mountain of mud and myths

Dechrau:

Maes parcio ar y B4521, cyfeirnod grid: SO328164

1

O’r bwrdd croeso yn y maes parcio, ewch ar hyd y llwybr troed i drac graean sy’n arwain i’r goedwig drwy giât mochyn ar ben y llethr. Dilynwch y llwybr amlwg i fyny’r allt nes eich bod yn cyrraedd giât bren mewn wal cerrig sych ar ben uchaf y goedwig. Trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr troed sy’n mynd o amgylch ochr y bryn.

Darllen mwy

2

Pan gyrhaeddwch ddiwedd y bryn dilynwch y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol yr Ysgyryd gyferbyn â chamfa sy’n arwain i fyny i’r copa a’r piler triongli.

Darllen mwy

3

O’r pwynt trig, anelwch i gyfeiriad y de, lawr y grib, nes cyrraedd y mynegbost.

4

O’r mynegbost, dilynwch y llwybr sy’n eich hebrwng lawr i’r tir coediog, a dychwelwch i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio ar y B4521, cyfeirnod grid: SO328164

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Tirwedd

Cau

Traciau graean, mwd a llwybrau gwair. Dringfeydd a disgynfeydd serth.

Caniateir cŵn, ond rhaid eu cadw dan reolaeth gadarn.

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Cysylltwch â ni

Cau
Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Llanddewi Skirrid, Abergavenny, NP7 8AP
Ar drên

Gorsaf Y Fenni 4 milltir (6.4km).

Ar y ffordd

Ffordd yr A465 Henffordd, heibio i gyrion Y Fenni. Troi i’r chwith ar y B4521, hen ffordd Trefynwy, mae’r maes parcio 1.5 milltir (2.4km) ar y chwith.

Ar fws

Gorsaf bysiau Y Fenni 3 milltir (4.8km).

Taith Ysgyryd Fawr mynydd y mythau a'r chwedlau

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Caniateir cŵn, ond rhaid eu cadw dan reolaeth gadarn