Gwirfoddoli yn y Cymin

Gwirfoddolwr yn gweithio’n galed yn y Tŷ Crwn, y Cymin, Trefynwy, Cymru

Gall gwirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fod yn brofiad gwerth chweil.

Sut alla i gymryd rhan?

Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu i wneud y Cymin yn lle arbennig. Maent yn pobi cacennau i dynnu dŵr o’r dannedd, yn rhoi profiad Sioraidd i ymwelwyr drwy wirfoddoli fel Tywyswyr yr Ystafelloedd, yn helpu yn y digwyddiadau teuluol amrywiol sy’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac yn gweithio’n galed ar y tiroedd. Mae pob eiliad yn cyfrif – mae eich cyfraniad yn amhrisiadwy i helpu i ofalu am y Cymin i bawb, am byth.

Beth fydda i’n ei gael yn ôl?

Byddwch yn cwrdd â ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn rhoi rhywbeth yn ôl i leoliad sydd mor annwyl i chi. Dyma rai o’r manteision o wirfoddoli yn y Cymin. Bydd cyfleoedd i ymuno â’r staff a gwirfoddolwyr eraill yn ein digwyddiadau cymdeithasol neu fwynhau’r awyrgylch a’r golygfeydd godidog o ben y bryn bendigedig hwn.
 

" Dwi’n dwlu cwrdd â’r ymwelwyr a rhyngweithio gyda nhw yn y Cymin. Mae’r olygfa’n syfrdanol hefyd. Dyma’r lle perffaith i wirfoddoli."
- Christine Hulbert, tywysydd yn y Cymin

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, cysylltwch â ni drwy e-bostio kymin@nationaltrust.org.uk. Byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl.