Priodi yn Y Cymin

Pâr priod

Mae'r Cymin, ar gyrion Trefynwy, De Cymru, yn un o leoliadau priodas uchaf Cymru gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad. Dyma lecyn cofiadwy,clyd ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Mae dau adeilad arbennig ar ben y bryn hwn, sy'n 250m (820 troedfedd) o uchder - tŷ gwledda Sioraidd o'r enw'r Tŷ Crwn, lle bydd eich seremoni'n cael ei chynnal, a Theml y Llynges. Mae'r tiroedd prydferth yn cynnwys lawnt fawr a choetir - perffaith ar gyfer y lluniau.

Y Tŷ Crwn

Adeiladwyd y tŷ gwledda Sioraidd deulawr hwn yn 1794 gan wŷr bonheddig lleol i'w ddefnyddio fel clwb gwledda bach, preifat. Mae'n cynnig golygfeydd godidog yn edrych tuag at Bannau Brycheiniog - cefndir perffaith i'ch diwrnod mawr.

Bydd eich seremoni'n cael ei chynnal i fyny'r grisiau yn yr ystafell wledda gron, lle mwynhaodd yr Arglwydd Nelson a'r Foneddiges Hamilton frecwast gyda'i gilydd yn 1802. Mae'r ystafell gysurus hon yn ddelfrydol ar gyfer priodas fechan, gyda lle i hyd at 20 o westeion.

Gall yr ystafell ar y llawr gwaelod gael ei defnyddio i weini siampên a chacen, ond gall hefyd gael ei defnyddio ar gyfer y seremoni i ddarparu ar gyfer unrhyw aelodau o'r parti sydd ag anableddau - rydyn ni'n hapus i deilwra'r diwrnod i'ch anghenion chi.

Y manylion pwysig

  • Cewch y Tŷ Crwn i chi'ch hun ar gyfer y seremoni gyfan.
  • Ein pris ar gyfer 2019 yw £650, gan gynnwys TAW. Bydd blaendal o 50% yn daladwy wrth archebu.
  • Cewch fynediad i bob rhan o'n 10 erw o diroedd hamdden yn ystod eich priodas - cefndir arbennig ar gyfer eich diwrnod arbennig.
  • Caniateir cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio, ond rhaid cadarnhau bod y cynnwys yn briodol gyda'r cofrestrydd.
  • Gallwch gynnal eich priodas ar unrhyw ddiwrnod y mae'r Tŷ Crwn ar gael, ond os ydych am gynnal eich priodas ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu ddydd Llun rhwng diwedd mis Mawrth a diwedd mis Hydref, rhaid i'r seremoni fod ar ôl 4.30pm, ar ôl i ni gau i'r cyhoedd.
  • Oherwydd maint yr adeilad, dim ond 20 o westeion y gallwn eu croesawu, ynghyd â'r priodfab a'r briodferch, y cofrestryddion ac unrhyw fabanod.
  • Mae'r prif faes parcio tua 60m o'r Tŷ  Crwn ac mae'r maes parcio i bobl anabl ychydig fetrau i ffwrdd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os hoffech ddod i weld y Tŷ Crwn neu os hoffech drefnu eich priodas, cysylltwch â ni dros e-bost neu ffoniwch  01600 719241.