2022 yn Nhŷ Tredegar

A family explore the Brown Room

Er bod y byd yn lle ansicr o hyd, ry’n ni’n gobeithio cael blwyddyn gyffrous wrth i ni ddathlu ein dengmlwyddiant fel rhan o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Wrth i 2022 nesáu, ry’n ni wedi bod yn edrych ar beth sydd i ddod flwyddyn nesa. Ry’n ni’n gweithio ar lawer o weithgareddau ysbrydoledig, ond dyma beth sydd wedi’i gynllunio ar gyfer y flwyddyn hyd yma... 

Cau dros y gaeaf 

23 Rhagfyr 2021 – 19 Chwefror 2022

Bydd y tŷ a’r gerddi ar gau ar gyfer y gaeaf tra’n bod ni’n gwneud rhai o’n tasgau cadwraeth blynyddol, sy’n gofyn am bach mwy o le. Bydd y tŷ’n cael ei lanhau o’r pen i’r gwaelod, tra bod y gerddi’n gaeafgysgu yn barod i flodeuo pan ddaw’r tywydd twymach. 

Bydd y caffi, y siop lyfrau a’r parc yn aros ar agor ar amseroedd gwahanol drwy gydol y cyfnod hwn, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn ar ein gwefan. 

Bydd gennym rai gweithgareddau gaeafol i chi eu mwynhau wrth grwydro’r parc hefyd, sydd ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen y parc, fan hyn.  
 

Hanner Tymor Chwefror 

19 – 27 Chwefror 

Mae’r tŷ a’r gerddi yn ailagor mewn da bryd ar gyfer hanner tymor mis Chwefror. Bydd gennym weithgareddau tymhorol yn barod ar gyfer wythnos o hwyl a sbri, gan gynnwys ein taflenni gweithgaredd 50 Peth i’w Gwneud Cyn Dy Fod yn 11 ¾. Bydd caffi’r Bragdy yn gweini eu danteithion blasus arferol, a bydd y siop lyfrau ar agor ac yn llawn trysorau llenyddol i chi eu darganfod. 

Rhaid talu’r pris mynediad arferol ar gyfer y tŷ a’r gerddi. Gallwch grwydro’r parc am ddim. 
 

Dydd Gŵyl Dewi 

26 Chwefror – 6 Mawrth 

Yn deulu Cymreig balch, mae gan y Morganiaid o Dŷ Tredegar dros 500 mlynedd o hanes yn ne Cymru. Byddwn yn talu teyrnged i’w treftadaeth Gymreig ar Ddydd Gŵyl Dewi gyda llwybr o ddreigiau yn y tŷ a thraddodiadau Cymreig yn y gerddi. 

Mae’r llwybrau am ddim, ond rhaid talu’r pris mynediad arferol ar gyfer y tŷ a’r gerddi. 

Llwybr Anturiaethau Natur y Pasg 

11 – 18 Ebrill 

Mae llwybr Anturiaethau Natur y Pasg yn ôl y gwanwyn hwn! Gwyliwch y gerddi’n ffrwydro â bywyd newydd gan ddarganfod pob twll a chornel ar hyd y ffordd. Enillwch wobr siocledaidd flasus drwy ffeindio a chwblhau pob gweithgaredd ar eich taith.
 
Mae pecynnau’r llwybr yn costio £3 yr un, a rhaid talu’r pris mynediad arferol ar gyfer y tŷ a’r gerddi. 

Teithiau y Tu Ôl i’r Llenni 

Dyddiadau i’w cadarnhau, ond gobeithiwn eu cynnal ar ddechrau’r gwanwyn.

Dewch am gip drwy gil y drws a mwynhau mynediad i rannau o’r tŷ sydd ddim fel arfer ar agor i ymwelwyr ar daith dywys ddiddorol dros ben. Crwydrwch yr atig fyny fry ac archwiliwch grombil y tŷ yn ein selerau wrth i’n haneswyr fynd â chi y tu ôl i’r llenni yn Nhŷ Tredegar. 
 

Bydd manylion tocynnau ar gael yn fuan. Bydd rhaid talu.