Bwystfilod bach, gwenyn a phili-palaod

Dau blentyn yn edrych ar bryfed drwy chwyddwydr

Pan gerddwch i mewn i Ardd y Berllan rydych yn siŵr o gael eich croesawu gan si ysgafn y bywyd gwyllt sy’n hedfan ymysg y glaswellt hir neu’n rhuthro drwy’r isdyfiant.

Rydym yn dechrau misoedd yr haf mewn steil. Mae gennym raglen lawr o weithgareddau natur sy’n deyrnged i’r bwystfilod bach, y gwenyn a’r pili-palaod sydd i’w gweld yn ein gerddi. Bydd tîm o Egg Seeds yn ymuno â ni i'ch helpu i ddysgu am y bwystfilod bach sy'n byw yn ein gerddi a'r hyn y gallwch ei wneud i helpu'r rhywogaethau hyn.

Mae’r Ardd Ochr yn hafan i’r bwystfil bach. Cymerwch olwg ac fe ddarganfyddwch fyd gwahanol ar lawr y coetir. Cadwch lygad allan am y filtroed a’r gantroed, pryfed cop, chwilod a lindys.

Mae Gardd y Berllan dan ei sang ag amrywiaeth o adenydd. O bili-palaod oren llachar i fursennod glas trydanol, mae llond y lle o rywogaethau gwahanol i’w gweld wrth i chi ymlacio ymysg y blodau gwyllt.

Sawl pili-pala gwahanol allwch chi ddod o hyd iddo?
Silver studded blue butterfly on a flower
Sawl pili-pala gwahanol allwch chi ddod o hyd iddo?

Gallwch hefyd glywed si’r wenynen yng Ngardd y Berllan, yn brysur symud paill o un blodyn i’r llall. Cymerwch olwg y tu mewn i un o flodau tiwbaidd Bysedd y Cŵn ac mae’n siŵr y gwelwch wenynen neu ddwy yn casglu paill i’w gario i’w blodyn nesaf.

Beth sy'n digwydd?

Helpu ein gwenyn

O 23-24 Mehefin bydd tîm Egg Seeds yn eich helpu i greu bomiau blodau gwyllt y gallwch eu plannu yn eich gardd gefn.

Byddant hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ailadeiladu gwesty pryfed ar gyfer y bwystfilod, y gwenyn a'r pili-palaod sy'n dod ar wyliau i Dŷ Tredegar dros fisoedd yr haf.

Amddiffyn yr amgylchedd

Dros benwythnos y 30 Mehefin byddwn yn trafod popeth amgylcheddol. Defnyddiwch bŵer y pedal i rasio ar draws y pwll dŵr a cheisiwch ddal pysgodyn plastig wrth i Egg Seeds eich helpu i ddysgu am bwysigrwydd amddiffyn yr amgylchedd.

Popeth am y bwystfilod bach

Fel rhan o'n penwythnos olaf gydag Egg Seeds (7-8 Gorffennaf) gallwch greu cartref mewn boncyff i'r bwystfilod bach yn eich gerddi, a gallwch addurno'r boncyff gyda rhywfaint o byrograffeg.

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: 23, 24, 30 Mehefin, 1, 7, 8 Gorffennaf
  • Amseroedd: 11am – 4pm
  • Prisiau:  Rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr.