Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Tŷ Tredegar

Elyrch ar y llyn yn Nhŷ Tredegar

Allwch chi dynnu llun sy’n dangos Tŷ Tredegar ar ei orau? Neu oes gennych chi gasgliad o ffotograffau o ymweliadau blaenorol?

Rydyn ni am i ymwelwyr ein helpu i greu casgliad newydd o gardiau post ar gyfer ein siop drwy anfon ffotograffau ffantastig o’n plasty hyfryd, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, y gerddi a’r parcdir o gwmpas.

Gall fod yn ffotograff o eitem benodol o’r casgliad, brics coch eiconig blaen yr adeilad neu fyd natur y llyn. Rydyn ni’n chwilio am luniau sy’n adlewyrchu amgylchedd unigryw ac ysbrydoledig Tŷ Tredegar.

Nid oes rhaid i luniau fod wedi’u cymryd yn ystod cyfnod y gystadleuaeth; rydyn ni’n chwilio am luniau o bob tymor.

Gallwch ddehongli’r gystadleuaeth fel y mynnoch, ond dyma rai pwyntiau allweddol i’w cadw mewn cof:

•    Dylai’r lluniau fod wedi’u cymryd ar osodiad eglurder uchaf y camera, a dylent fod yn 6 x 4 modfedd o faint ar 300dpi neu fwy.
•    Ni ddylai lluniau fod wedi’u golygu gan ddefnyddio Photoshop neu unrhyw feddalwedd arall.
•    Ni ddylai’r lluniau gynnwys pobl y gellir eu hadnabod.

Mae’r telerau ac amodau llawn isod.

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, anfonwch eich lluniau i tredegar@nationaltrust.org.uk gan nodi Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yn y llinell pwnc. Nodwch eich enw, rhif ffôn cyswllt a disgrifiad byr o’ch ffotograff(au) yng nghorff yr e-bost.

Rhaid anfon eich cynigion cyn 5pm ddydd Mercher 4 Ionawr.

Telerau ac amodau i ffotograffwyr (PDF / 0.1MB) Lawrlwytho

Mwynhewch olygfeydd o'r Orendy a'r plasty o'r ardd parterre hon o'r ail ganrif ar bymtheg
Yr olygfa o'r plasty o Ardd yr Orendy
Mwynhewch olygfeydd o'r Orendy a'r plasty o'r ardd parterre hon o'r ail ganrif ar bymtheg