Dyma gyfle arall i roi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ yn Nhŷ Tredegar

Bachgen yn tostio malws melys

Mae yma 90 erw i hercian, sgipio a neidio drwyddo, felly ni fyddwch fawr o amser yn dechrau ticio’ch ffordd drwy’r 50 peth. I’ch helpu ar eich taith byddwn yn cynnal sesiynau pwrpasol dros y gwyliau haf.

Ni fyddai’r un antur hafaidd yn gyflawn heb weithgareddau bywyd gwyllt i’r teulu cyfan.

Yn ystod y gwyliau byddwn yn cynnal sesiynau ’50 peth’ bob dydd Iau a dydd Sadwrn i’ch helpu i gwblhau’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’.

Rhif 47 Coginio ar dân agored

Tostiwch falws melys dros ein tân agored a’u gwasgu rhwng fisgedi siocled – trît i dynnu dŵr o’r dannedd.

Gallwch ddod â’ch bwyd eich hun i’w goginio ar y tân hyd yn oed – os oes gennych afalau, dewch â nhw wedi’u lapio mewn ffoil gydag ychydig o siwgr a’u gwylio’n coginio’n araf deg yn y tân tra eich bod yn tostio eich malws melys. Neu gallwch roi cynnig ar fananas wedi’u gorchuddio â siocled – unrhyw beth sy’n gwneud i’ch bol rymblan!

 • Dyddiadau: 26, 28 Gorffennaf, 30 Awst, 1 Medi
 • Amseroedd: 11am-3pm, sesiynau’n rhedeg bob 20 munud
 • Lleoliad: Ger y tân agored yng Ngardd y Berllan
Ewch i’r afael â’r 50 peth dros Wyliau’r Haf.
Kids cooking on a campfire
Ewch i’r afael â’r 50 peth dros Wyliau’r Haf.

Rhif 18 Creu celf wyllt

Crëwch gelf wirioneddol wyllt gan ddefnyddio deunyddiau naturiol yn unig. Ewch ar helfa i ddod o hyd i’r pethau sydd eu hangen arnoch i greu eich campwaith. Gallwch wneud unrhyw beth, o siapiau seren lliwgar neu gerfluniau brigau 3D i lun deiliog o anifail gwyllt. Byddwch wyllt!

 • Dyddiadau: 9, 11 Awst
 • Amseroedd: 11am-3pm – galwch draw
 • Lleoliad: Ger y babell cloch yng Ngardd y Berllan

 

Rhif 4 Adeiladu den

Gyda choedwigoedd lu, Tŷ Tredegar yw’r lle perffaith i adeiladu den yng nghanol byd natur. Gallwn roi ambell awgrym i chi ar sut i wneud y den perffaith, o’r strwythur i’r addurniadau, ac mae digon o frigau a deunyddiau yma yn barod i chi.

 • Dyddiadau: 2, 4, 16, 18 Awst
 • Amseroedd: 11am-3pm – galwch draw
 • Lleoliad: Yn ardal chwarae naturiol y parcdir


 

Rhif. 4 Adeiladwch guddfan
Bachgen yn defnyddio canghennau mawr i adeiladu cuddfan naturiol
Rhif. 4 Adeiladwch guddfan

Rhif 43 Adeiladu rafft

Profwch eich sgiliau adeiladu drwy greu eich rafft eich hun. Gwnewch yn siŵr ei fod yn arnofio, ac yna gallwch ei rasio i lawr ein trac rasio rafftiau.

 • Dyddiadau: 23, 25, 27 Awst
 • Amseroedd: 11am-3pm – galwch draw
 • Lleoliad: Ger y babell cloch yng Ngardd y Berllan


Rhif 26 Chwilio am ffosiliau a phanio am aur

Dewch i weld beth gallwch ei ddarganfod. Cymerwch eich teclynnau a chwalu’r graig i weld a allwch ddod o hyd i ffosiliau cudd. Bydd Cymdeithas Daearegwyr De Cymru wrth law i roi ambell awgrym i chi, i’ch cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r teclynnau ac i’ch helpu i adnabod yr hyn rydych yn ei ddarganfod. 
Gallwch hefyd banio am aur – mae yna sgil i hyn, sydd ddim yn hawdd – a mynd â rhywfaint o’r metel gwerthfawr adref gyda chi.

 • Dyddiadau: 29 Gorffennaf
 • Amseroedd: 11am-3pm – galwch draw
 • Lleoliad: Ger y babell cloch yng Ngardd y Berllan
Grŵp yn caiacio ar y llyn yn Nhŷ Tredegar

KataKanu yn Nhŷ Tredegar  

Awydd mentro ar y llyn mewn KataKanu? Nawr yw eich cyfle gan y bydd Channel Kayaks yn ymuno â ni dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Beth sydd angen i chi ei wybod

 • Dyddiadau: 26 Awst - 1 Medi.
 • Amseroedd: 11am – 4pm
 • Prisiau:  Rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr.