Gweithgareddau’r hydref yn Nhŷ Tredegar

Young girl playing with fallen leaves.

Mae’n werth gweld golygfeydd hydrefol Tŷ Tredegar y mis hwn, wrth i’r tŷ, y gerddi a’r parcdir gael eu trawsnewid yn fôr o liwiau coch ac aur. Gan fod cymaint i’w weld a’i wneud, dyma ein dewis ni o’r goreuon ar gyfer eich ymweliad.

Am dro drwy’r dail

Llenwch eich synhwyrau gyda harddwch y tymor drwy wisgo’n gynnes, llithro i mewn i’ch sgidiau glaw a mynd am dro o amgylch y 90 erw o erddi a pharcdiroedd.

Ewch i grensian eich ffordd ar hyd llwybr y coed Derw, neu gymryd hoe fach ar un o’n meinciau naturiol i edmygu’r olygfa o Dŷ Tredegar o bellter. Gallwch grwydro o gwmpas y llyn a’r goedwig gerllaw sy’n lle perffaith i fynd i gael hwyl yng nghanol y mwd ac i neidio dros byllau.

Grab your wellies and crunch through the Autumn leaves in the gardens and parkland.
A family walk through the gardens at Tredegar House
Grab your wellies and crunch through the Autumn leaves in the gardens and parkland.

Blas yr hydref

Galwch draw yng nghaffi’r Bragdy i flasu rhai o’n rysetiau tymhorol blasus o Lyfr Coginio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

O ganol mis Medi bydd digon o flas yn y bwydydd ar ein bwydlen; o gawl pwmpen cnau menyn, pupur a chilli neu gyri llysiau a chneuen goco i’ch twymo, i salad barlys perlog a rhôl selsig gyda pherlysiau, mae yna rywbeth at ddant pawb.

Ry’m ni hefyd yn cynnig cacennau sydd heb glwten, gan gynnwys cacen lemon, cacennau bach briwsion ac afal, sgons caws a brownis siocled.
 

Hanner tymor Calan Gaeaf

Dyw’r hydref yn Nhŷ Tredegar ddim yn gyflawn heb lond trol o hwyl Calan Gaeaf. Mae cyfle i deuluoedd fynd ati i gerfio pwmpenni, addurno bisgedi, i wneud crefftau dychrynllyd, a mynd ar deithiau dirgel, a hynny drwy gydol y gwyliau hanner tymor.

Get ghoulishly messy with pumpkin carving this Hallowe'en.
A group of girls holding pumpkins
Get ghoulishly messy with pumpkin carving this Hallowe'en.

Chwilio i’n hanesion

Ry’m ni’n agor drysau rhai o’n hystafelloedd cudd ac yn taflu goleuni ar rai o eitemau ein casgliad yr hydref hwn ar gyfer arddangosfa Trysorau Tredegar. Peidiwch â cholli’r arddangosfa hon, sy’n rhedeg rhwng 12pm a 3pm o ddydd Iau 1 Medi hyd at ddydd Gwener 21 Hydref, os ydych chi am ddysgu rhagor am deulu dylanwadol y Morganiaid oedd hefyd â hoffter o bethau gorau bywyd.


Byddwn ni hefyd yn archwilio ochr dywyll llinach y Morganiaid yn ein teithiau Marwolaeth a Diflastod, sy’n rhedeg bob dydd Llun rhwng 12pm a 3pm o ddydd Llun 5 Medi hyd at ddydd Llun 24 Hydref.

Fel arall, dewch draw i weld yr arddangosfa In Trust: Ail-fframio Straeon Cymru sydd ar agor i’r cyhoedd bob dydd tan ddiwedd y tymor yn yr Orendy.