Gŵyl y Banc Mis Mai yn Nhŷ Tredegar

Merch fach yn hela am bryfed

Dathlwch yr Wythnos Di-Sgrîn yn Nhŷ Tredegar wrth i ni eich helpu chi a’ch teulu i ailddarganfod natur a rhoi tic wrth ymyl rhai o’r ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’.

Ydych chi erioed wedi gwneud pastai mwd? Coginio dros dân agored? Dal peithon Byrma?

Dros Ŵyl y Banc Mis Mai byddwn yn eich helpu i roi tic wrth ymyl rhai o’r ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾’, sef ‘rhestr fwced’ ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Gallwch roi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau gwych, felly cofleidiwch fyd natur iach a mwynhewch ei greaduriaid campus, yr anturiaethau anhygoel a’r trysorau cudd. Byddwch yn anturiaethwr arbennig ar ôl cyflawni pob un o’r 50 her ar eich rhestr.

Byddwch yn medru ticio’r blwch…

47. Coginio ar dan gwersyll

44. Gwylio adar

31. Hela chwilod

25. Gwneud trwmped gwair

24. Mynd am dro'n droednoeth

12. Gwneud llwybr gyda ffyn

22. Archwilio tu mewn i goeden.

Rhif. 1 – Dringo coeden
Merch yn dringo coeden
Rhif. 1 – Dringo coeden

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: 29 Ebrill - 1 Mai
  • Amseroedd: 11am - 4pm
  • Tanau gwersyll: 12pm – 2.30pm. Sesiynau penodol drwy docyn, cyfyngir i 6 phlentyn fesul sesiwn. Argaeledd ar sail cyntaf i’r felin
  • Prisiau: Ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Archebu: Does dim rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr.