Hanner tymor mis Mai yn Nhŷ Tredegar

A young girl plays among the buttercups

Ry’n ni’n dathlu ein peillwyr bach pwerus yr hanner tymor hwn. Gwibiwch fel gwenynen drwy’r gerddi yn cwblhau mwy o’r gweithgareddau “50 Peth i’w Wneud Cyn Dy Fod yn 11 ¾” a gwneud y gorau o’r tywydd braf.

Gwybodaeth gyffredinol 

Ry’n ni wedi trefnu ambell i drît arbennig yn Nhŷ Tredegar y tymor hwn. Dyma beth gallwch chi ei ddisgwyl wrth ymweld â ni...  

  • Tŷ hanesyddol a gerddi ffurfiol cain â chanrifoedd o hanesion i’w hadrodd. Gallwch weld ein prisiau a’n horiau agor ar ein hafan.  
  • Parc eang sy’n trawsnewid gyda’r tymhorau. Gallwch fynd i’r parcdir am ddim - mae ar agor bob dydd o’r wawr tan iddi nosi.
  • Caffi clyd y Bragdy, sy’n cynnig dewis o dameidiau ysgafn, cacennau a danteithion yn ogystal â diodydd poeth ac oer. Perffaith i ymlacio. Mae’r caffi ar agor o 10am bob dydd. 
  • Ein siop lyfrau ail-law, sy’n swatio yng nghornel fferm y plas. Prynwch lyfr a mwynhewch noson dawel o ddarllen ar y soffa. Mae’r siop lyfrau’n cael ei rhedeg gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr, felly ni allwn addo y bydd ar agor bob dydd.  

Nid oes angen i chi archebu i ymweld â'r plasty a’r gerddi ffurfiol.

50 peth i'w wneud cyn dy fod yn 11 ¾ 

Dyddiadau: 19 – 27 Chwefror, 10.30am - 4pm

Ble: Y gerddi ffurfiol 

Pris: Taflenni gweithgaredd am ddim, ond rhaid talu’r ffi fynediad.

Mwynhewch weithgareddau’r 50 peth i’w wneud cyn dy fod yn 11 ¾ dros hanner tymor mis Mai – rhestr fwced yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i anturiaethwyr ifanc. Gwyliwch aderyn, gwnewch ffrindiau gyda phryfyn neu ewch i grwydro yn eich welîs wrth i chi fwynhau popeth sydd gan y gerddi i’w gynnig. Casglwch daflen weithgareddau o’r dderbynfa ymwelwyr cyn i chi ddechrau ar eich antur wyllt.

Crefftau hunan-dywys 

Dyddiadau: 28 & 29 Mai, 4 & 5 Mehefin

Ble: Y orendy 

Pris: Crefftau am ddim, ond gwerthfawrogir cyfraniad i dalu am gost y deunyddiau. Rhaid talu’r ffi fynediad. 

Dewch i ganfod eich creadigrwydd gyda’n sesiynau crefft hunan-dywys yn yr orendy. Bydd ein gwirfoddolwyr wrth law gyda phopeth sydd ei angen arnoch i danio’ch dychymyg.

Helpwch blanhigyn i dyfu 

Dyddiadau: 30 Mai a 3 Mehefin, 11yb - 3yp 

Ble: Y orendy 

Pris: Am ddim i’w fwynhau, ond rhaid talu’r ffi fynediad.

Cwblhewch un o weithgareddau eraill y rhestr fwced ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾’ drwy helpu planhigyn i dyfu.  Ymunwch â’n tîm yn yr orendy i addurno eich potyn planhigyn eich hun (i’w gadw) cyn plannu hadau ynddo. 
 

Crëwch eich straeon eich hunain am hanes Tŷ Tredegar gyda’r pypedau, sy’n disgwyl amdanoch yn y Lolfa.
A family enjoy a puppet theatre at Tredegar House
Crëwch eich straeon eich hunain am hanes Tŷ Tredegar gyda’r pypedau, sy’n disgwyl amdanoch yn y Lolfa.

Gwnewch gartref i fywyd gwyllt 

Dyddiadau: 1 Mehefin, 11yb - 3yp 

Ble: Y orendy 

Pris: Am ddim i’w fwynhau, ond rhaid talu’r ffi fynediad.

Crëwch gartref i bryfed, gwenyn a phili-palod i’w hongian yn eich gardd. Byddwn yn addurno potiau planhigion yn yr orendy, cyn eu llenwi â gwahanol ddeunyddiau i helpu peillwyr i setlo ynddynt. Yna gallwch roi tic wrth ymyl ‘gwnewch gartref i fywyd gwyllt’ ar eich rhestr fwced ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾’. 
 

Pecynnau Antur

Dyddiadau: Bobb dydd 

Ble: Y tŷ a gerddi ffurfiol 

Pris: Am ddim i’w fwynhau, ond rhaid talu’r ffi fynediad.


Mae cymaint i’w ddarganfod yn y gerddi ffurfiol, o’r bywyd newydd sy’n tyfu yn y gwelyau blodau i’r pryfed sy’n palu mewn tywydd gwlyb. Nod y pecynnau hyn yw helpu anturiaethwyr ifanc i gael golwg fanylach ar fyd natur, ac maent yn cynnwys offer i'w ddefnyddio o gwmpas y gerddi ar eich anturiaethau. 

Mae pecynnau antur yn cynnwys pâr o finocwlars, cwmpawd, chwyddwydr, offer astudio pryfed a llyfr ‘adnabod’ tymhorol. Mae ‘na hefyd lyfr stori i’w ddarllen pan benderfynwch chi gael hoe fach o’r holl waith darganfod. 

Mae croeso i chi ddefnyddio’r pecynnau hyn drwy gydol eich ymweliad, cyn dod â nhw’n ôl i’r dderbynfa ymwelwyr. Mae’r pecynnau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. 

Pecynnau Synhwyrau 

Dyddiadau: Bobb dydd 

Ble: Y ty a gerddi ffurfiol 

Pris: Am ddim i’w fwynhau, ond rhaid talu’r ffi fynediad.

Mae ein pecynnau synhwyrau lliwgar ar gael i unrhyw un eu benthyg ac wedi’u dylunio i deuluoedd sydd ag anghenion cymorth ychwanegol. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o eitemau synhwyraidd, gan gynnwys teganau llonyddu, gwarchodwyr clustiau, chwyddwydr, llyfr stori a theganau meddal.

Mae pecynnau synhwyrau’n ychwanegiad newydd i Dŷ Tredegar ac mae ein tîm wedi eu datblygu’n ofalus, gan ddilyn canllawiau gan sawl sefydliad sy’n gweithio yn y maes. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adborth fel y gallwn ddal ati i wella’r pecynnau dros amser. Mae croeso i chi sgwrsio â’n tîm os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w rhannu gyda ni.

Mae croeso i chi ddefnyddio’r pecynnau hyn drwy gydol eich ymweliad, cyn dod â nhw’n ôl i’r dderbynfa ymwelwyr. Mae’r pecynnau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.