Helfa Wyau Pasg Cadbury yn Nhŷ Tredegar

Dau fachgen yn cymryd rhan yn helfa Wyau Pasg Cadbury yn Nhŷ Tredegar

Unwaith eto rydym wedi ymuno â Cadbury i gynnig diwrnod allan arbennig i’r teulu dros y Pasg.

Wy pwy yw hwn?

Mae mam natur yn deffro unwaith eto, a bydd bywyd newydd i’w weld yn ein lleoliadau arbennig ledled Cymru.

Yn cuddio yn ein gerddi mae llu o wyau gwahanol i’w darganfod. Cerddwch drwy egin a blagur y gwanwyn a cheisiwch ddarganfod i bwy y mae’r wyau rhyfedd a rhyfeddol hyn yn perthyn. Cewch gasglu eich gwobr siocledaidd pan fyddwch wedi dod o hyd i bob un.

A dyw’r hwyl ddim ar ben. Gall teuluoedd hefyd gymryd rhan mewn rasys wy ar lwy, gweithgareddau paentio wisgers a rasys sboncio.

Mwynhewch grefftau’r Pasg
Teulu’n mwynhau crefftau’r Pasg yn yr Orendy yn Nhŷ Tredegar
Mwynhewch grefftau’r Pasg

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiad: 18-22 Ebrill
  • Amser: 11am-4pm
  • Pris: Helfa Wyau Cadbury yn £2.50 fesul helfa, ynghyd â’r pris mynediad arferol.
  • Archebu: Does dim rhaid archebu ymlaen llaw; trowch lan ar y dydd a mwynhewch.
Dewch i ailddarganfod natur dros ŵyl y banc y Pasg
Dwy ferch gyda’u gwynebau wedi’u peintio fel cwningod yn dringo coeden
Dewch i ailddarganfod natur dros ŵyl y banc y Pasg