Helfa Wyau Cadbury yn Nhŷ Tredegar

Dwy ferch yn dal cwningod Cadbury

Unwaith eto, rydyn ni wedi ymuno â Cadbury i gynnig diwrnod gwych i’r teulu dros y Pasg.

Helfa Wyau Cadbury yw’r cyfle perffaith i fwynhau’r awyr iach, mentro ar antur a chreu atgofion arbennig i’r teulu.

Cwningod ym mhobman! 

Mae Bwni a’i ffrindiau wedi gorchfygu gerddi Tŷ Tredegar ac mae angen eich helpu chi arnom i’w cyfri i gyd. Byddai’n wych os gallech ein helpu i ddod o hyd i’r cwningod bach drwg – cewch rodd blasus gan Cadbury fel diolch!

A dyw’r hwyl ddim ar ben. Gall teuluoedd hefyd gymryd rhan mewn rasys wy ar lwy, gweithgareddau paentio wisgers a rasys sboncio.

Dewch i baentio’ch wyneb dros y Pasg
Plant yn mwynhau paentio wynebau yn Nhŷ Tredegar

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiad: 14-17 Ebrill
  • Amser: 11am-4pm
  • Pris: Helfa Wyau Cadbury yn £2 fesul helfa, ynghyd â’r pris mynediad arferol.
  • Archebu: Does dim rhaid archebu ymlaen llaw; trowch lan ar y dydd a mwynhewch.
Dewch ar antur dros y Pasg gyda Helfa Wyau Cadbury yn Nhŷ Tredegar
Plant yn chwarae gyda wy Pasg enfawr Cadbury