Llyfr a blanced – diwrnod i’r brenin yn Nhŷ Tredegar

Merch yn gorwedd ar y glaswellt yn darllen llyfr

Mae’r haf wedi cyrraedd yn Nhŷ Tredegar. Mae’r llwybrau dirgel, y lawntiau agored a’r blodau lliwgar yn berffaith ar gyfer dianc o brysurdeb y ddinas.

Dewch i ymlacio ynghanol y llonyddwch drwy eistedd yn ôl yn y gerddi ac ymgolli eich hun mewn llyfr da.

Rydyn ni wedi rhoi pentwr o’n blancedi hyfrytaf yn Nerbynfa’r Ymwelwyr – casglwch un a mwynhewch ddiwrnod hafaidd yn yr ardd o’ch dewis chi.

Gorffwyswch eich coesau ar lawntiau Gardd y Gedrwydden
Dau ymwelydd yn ymlacio ar flanced yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Gorffwyswch eich coesau ar lawntiau Gardd y Gedrwydden

Ymgollwch eich hun ym myd natur yng Ngardd y Berllan a mwynhau nofel i gyfeiliant trydar yr adar a sïo’r gwenyn dan gysgod coeden afalau. Fel arall, gorffwyswch eich coesau ar lawntiau Gardd y Gedrwydden a mwynhewch gynhesrwydd pelydrau’r haul. Mae lliwiau llachar trawiadol y border blodau yn siŵr o helpu i danio’ch dychymyg wrth i chi ddarganfod perl lenyddol yr haf hwn.

Mae croeso i chi ddod â’ch llyfr eich hun, wrth gwrs, neu gallwch godi un o’r hen ffefrynnau o’n siop lyfrau ail law. Mae’r llyfrau’n costio rhwng £1 a £3 ac mae’r holl elw yn mynd yn ôl i’n helpu i ofalu am Dŷ Tredegar i bawb ei fwynhau am genedlaethau i ddod.

Cofiwch ddod â phicnic i’ch cadw i fynd yn ystod prynhawniau hirion yr haf. Mae gennym ddanteithion melys, bwydydd sawrus a hufen iâ ar werth yn Ystafelloedd Te’r Bragdy a Chaban Te’r Berllan hefyd – ewch allan i fwynhau tamaid o fwyd yn yr awyr agored!

Cofiwch bacio picnic neu gasglu danteithion blasus o’r ystafelloedd te
Teulu’n mwynhau picnic ar lawntiau Gardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Cofiwch bacio picnic neu gasglu danteithion blasus o’r ystafelloedd te
Bysedd y Cŵn yng Ngardd y Berllan

7. Rhyfeddwch at y blodau bendigedig 

Mae’r tair ardd furiog yn Nhŷ Tredegar wedi blodeuo’n wledd i’r holl synhwyrau. Gwrandewch ar yr adar bach a’r gwenyn yn sïo yng Ngardd y Berllan, ymlaciwch ar gadair gynfas ar lawnt Gardd y Gedrwydden neu rhyfeddwch at lawr patrymog Gardd yr Orendy.