Penwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

Gwisgwch fel môr-leidr, cerddwch y planc, a rhowch gynnig ar bloncio môr-leidr wrth i ni gyflwyno penwythnos cyfan o firi’r môr-ladron.

Dewch am antur gyda'r criw!

Mae’r Capten Henry Morgan wedi dychwelyd o’i antur ddiweddaraf gyda thrysor trawiadol, ac mae’n eich gwahodd i ddathlu mewn ffair yng nghartref ei ddisgynyddion dros benwythnos Gŵyl y Banc y Gwanwyn.

Mae ein dathliad blynyddol o un o fôr-ladron mwyaf drwg-enwog y byd wedi tyfu i mewn i benwythnos llawn sbort a sbri wrth i ni droi ein tŷ hanesyddol a’n gerddi yn faes chwarae i fôr-ladron.

Dewch yn llu ddihirod a gweilch! Dewch i geisio ysbeilio trysorau gwerthfawr Tŷ Tredegar a chymryd rhan mewn llond cwch o weithgareddau ar y thema môr-ladron – un o’r diwrnodau allan gorau i’r teulu yn Ne Cymru.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • Ploncio’r môr-leidr
  • Cerdded y planc
  • Rasys leim ar wy
  • Tynnu rhaff
  • Tafli peli canon
  • Caneuon y môr

A llawer mwy!

Ydych chi’n ddigon dewr i gerdded y ‘styllen?
Plant wedi gwisgo fel môr-ladron yn cael sbort yn cerdded y ‘styllen
Ydych chi’n ddigon dewr i gerdded y ‘styllen?

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: 26-28 Mai
  • Amseroedd: 11am – 4pm
  • Prisiau:  Rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr. 
Portread o Henry Morgan yn hongian yn yr Ystafell Frown yn Nhŷ Tredegar

Bywyd Syr Henry Morgan

Dysgwch fwy am fywyd Syr Henry Morgan, y gŵr a ysbrydolodd ein dathliad môr-ladron blynyddol.

Upcoming events

Explorer Backpacks

Tue 19 Jun 2018
10:30-16:00
Get closer to nature with our handy one-stop shop for young explorers.

Clwb Clonc

Thu 21 Jun 2018
10:00-11:00
We'll be joined by Coleg Gwent every Thursday during term time for a coffee and a cake and a chance to practice your Cymraeg.

Behind the Scenes Tours

Thu 21 Jun 2018
11:30-12:15
Are you ready to experience the heady heights of our attics? Join our 'behind the scenes' tours and uncover the secrets that lurk among the eaves.

Dancing with Mr Darcy

Thu 28 Jun 2018
19:00-21:00
Social dancing from the Restoration to Regency.

Conservation in Action

Wed 04 Jul 2018
12:00-15:00
Curious about how we look after this house and its collection? Find out what it takes to look after this special place; talk to our conservation team about the work they do and see them in action in their workroom within the house.

Kayaking on the lake

Sat 25 Aug 2018
10:00-17:00
Head out on our beautiful lake for a kayaking session this Bank Holiday weekend. In partnership with Channel Kayaks, we're helping you to see Tredegar House from a unique perspective.