Penwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

Gwisgwch fel môr-leidr, cerddwch y planc, a rhowch gynnig ar bloncio môr-leidr wrth i ni gyflwyno penwythnos cyfan o firi’r môr-ladron.

Dewch am antur gyda'r criw!

Mae’r Capten Henry Morgan wedi dychwelyd o’i antur ddiweddaraf gyda thrysor trawiadol, ac mae’n eich gwahodd i ddathlu mewn ffair yng nghartref ei ddisgynyddion dros benwythnos Gŵyl y Banc y Gwanwyn.

Mae ein dathliad blynyddol o un o fôr-ladron mwyaf drwg-enwog y byd wedi tyfu i mewn i benwythnos llawn sbort a sbri wrth i ni droi ein tŷ hanesyddol a’n gerddi yn faes chwarae i fôr-ladron.

Dewch yn llu ddihirod a gweilch! Dewch i geisio ysbeilio trysorau gwerthfawr Tŷ Tredegar a chymryd rhan mewn llond cwch o weithgareddau ar y thema môr-ladron – un o’r diwrnodau allan gorau i’r teulu yn Ne Cymru.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • Ploncio’r môr-leidr
  • Cerdded y planc
  • Rasys leim ar wy
  • Tynnu rhaff
  • Tafli peli canon
  • Caneuon y môr

A llawer mwy!

Ydych chi’n ddigon dewr i gerdded y ‘styllen?
Plant wedi gwisgo fel môr-ladron yn cael sbort yn cerdded y ‘styllen
Ydych chi’n ddigon dewr i gerdded y ‘styllen?

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: 26-28 Mai
  • Amseroedd: 11am – 4pm
  • Prisiau:  Rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr. 
Portread o Henry Morgan yn hongian yn yr Ystafell Frown yn Nhŷ Tredegar

Bywyd Syr Henry Morgan

Dysgwch fwy am fywyd Syr Henry Morgan, y gŵr a ysbrydolodd ein dathliad môr-ladron blynyddol.

Upcoming events

February half term

Sat 23 Feb 2019
10:30-16:00
It's time to blow away the cobwebs and let off some steam at this February half term.

Behind the scenes tours

Sun 24 Feb 2019
11:30-12:15
Are you ready to explore the depths of Tredegar House? Join our behind the scenes tours and uncover the secrets among the cellars.

A taste of Wales

Fri 01 Mar 2019
10:30-16:00
Experience a taste of Wales at Tredegar House and celebrate St David’s Day with legendary tales, Welsh flavours and daffodil displays galore.

Home farm tours

Fri 01 Mar 2019
11:00-11:45
Join us on a walk around Tredegar House's home farm.

Open archive

Tue 05 Mar 2019
11:00-14:00
See snippets from our archives as we open up access to the mansion house library.

International Women's Day

Fri 08 Mar 2019
11:00-16:00
Following on from last year's Women and Power theme we will be once again celebrating the women who lived and worked at Tredegar House this International Women's Day.