Penwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan

Plentyn wedi gwisgo fel môr-ledr yn ysbïo y tu ôl i ffens

Gwisgwch fel môr-leidr, cerddwch y planc, a rhowch gynnig ar bloncio môr-leidr wrth i ni gyflwyno penwythnos cyfan o firi’r môr-ladron.

Dros Benwythnos Gŵyl y Banc y gwanwyn bydd y Capten Henry Morgan yn dychwelyd i Dŷ Tredegar i ddewis criw newydd i fynd ar antur anhygoel.

Mae’r dathliad blynyddol hwn o un o anturwyr enwocaf a mwyaf dieflig y byd wedi tyfu o ddigwyddiad undydd i benwythnos cyfan wrth i ni droi ein tŷ hanesyddol a’n gerddi yn faes chwarae i’r môr-ladron.

Dewch yn llu ddihirod a gweilch! Dewch i geisio ysbeilio trysorau gwerthfawr Tŷ Tredegar a chymryd rhan mewn llond cwch o weithgareddau ar y thema môr-ladron – un o’r diwrnodau allan gorau i’r teulu yn ne Cymru.

Gwisgwch lan i fwynhau miri gyda’r môr-ladron
Plant wedi gwisgo fel môr-ladron yn Nhŷ Tredegar

Beth sydd angen i chi ei wybod

  • Dyddiadau: 27-29 Mai
  • Amseroedd: 11am – 4pm
  • Prisiau:  Rhaid talu ffioedd mynediad arferol. Am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Archebu: Does dim angen archebu ymlaen llaw. Trowch fyny ar y dydd a thalwch yn Nerbynfa’r Ymwelwyr. 
Portread o Henry Morgan yn hongian yn yr Ystafell Frown yn Nhŷ Tredegar

Bywyd Syr Henry Morgan

Dysgwch fwy am fywyd Syr Henry Morgan, y gŵr a ysbrydolodd ein dathliad môr-ladron blynyddol.

Upcoming events

Clwb Clonc

Thu 25 Jan 2018
10:00-11:00
We'll be joined by Coleg Gwent every Thursday during term time for a coffee and a cake and a chance to practice your Cymraeg.

February Half-Term

Sat 10 Feb 2018
11:00-16:00
It's time to blow off the cobwebs and let off some steam. Get down to Tredegar House for some explorer fun this February half-term.