Siopa Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Teulu’n crwydro drwy’r farchnad yn chwilio am anrhegion Nadolig

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl yn un o’n marchnadoedd y Nadolig hwn wrth i ni agor sguboriau Fferm y Plas i fasnachwyr a chrefftwyr lleol. Dewch draw i siop roddion Tŷ Tredegar neu ymlaciwch gyda llyfr da o’n siop llyfrau ail law.

Marchnadoedd crefftau’r Nadolig

O gemwaith i sebon, gwydrau i focsys golau, bydd ein marchnadoedd Nadolig yn llawn cynnyrch lleol gwych i chi ei fwynhau.

Bydd y marchnadoedd yn well nag erioed eleni wrth i ni agor sguboriau Fferm y Plas a’u haddurno â holl hwyl yr ŵyl wrth i’r Nadolig nesáu. Treuliwch amser yn dewis yr anrheg perffaith neu dewch draw i brynu rhywbeth munud-ola ar gyfer yr hosan Nadolig, a’r cyfan i gyfeiliant hudolus corau lleol.

Bydd y marchnadoedd ar agor o 10.30 i 4pm bob penwythnos o ddydd Sadwrn 24 Tachwedd tan ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr.

Y siop roddion

Mae siop roddion Tŷ Tredegar dan ei sang ag addurniadau disglair, offer ysgrifennu hyfryd, sgarffiau a blancedi clud a phob math o drugareddau eraill.

Casglwch becyn o gardiau rhodd wedi’u dylunio’n ddel, neu sawsiau, cyffug a siocled fel rhodd perffaith i rywun sy’n hoff o’i bethau melys.

Byd natur yn ysbrydoli

Rydyn ni’n cyflwyno ein casgliad Byd Natur y tymor hwn – casgliad o ddodrefn, eitemau i’r gegin a dillad sy’n archwilio treftadaeth drwy wrthrychau a gweithiau celf sydd wedi’u casglu neu eu creu gan bobl a ysbrydolwyd gan natur.

Roedd ein dylunwyr yn awyddus i adlewyrchu’r ffordd ddyfal y mae artistiaid, botanegwyr a chasglwyr yn darlunio rhywogaeth benodol, ac mae hyn i’w weld yn y print trawiadol, manwl.

Gallwch weld oriau agor y siop roddion yma.

Cymerwch olwg ar y casgliad A/W 2018 yn ein siop roddion
Fâs, gwasgarwr cyrs a chanhwyllau wedi’u harddangos ar fwrdd
Cymerwch olwg ar y casgliad A/W 2018 yn ein siop roddion

Y siop lyfrau

Mae ein casgliad llyfrau wedi tyfu’n fawr diolch i’ch rhoddion hael ac mae’r siop lyfrau bellach yn llawn clasuron, llyfrau coginio, hunangofiannau, gwyddoniaduron, llyfrau teithio, nofelau modern a llawer mwy.

Mae’r holl lyfrau’n costio rhwng £1 a £3 a bydd y siop ar agor ar yr un dyddiadau â gweddill yr eiddo, rhwng 11am a 2pm