Siopa Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Teulu’n crwydro drwy’r farchnad yn chwilio am anrhegion Nadolig

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl yn un o’n marchnadoedd y Nadolig hwn wrth i ni agor sguboriau Fferm y Plas i fasnachwyr a chrefftwyr lleol. Dewch draw i siop roddion Tŷ Tredegar neu ymlaciwch gyda llyfr da o’n siop llyfrau ail law.

Marchnadoedd crefftau’r Nadolig

O gemwaith i sebon, gwydrau i focsys golau, bydd ein marchnadoedd Nadolig yn llawn cynnyrch lleol gwych i chi ei fwynhau.

Bydd y marchnadoedd yn well nag erioed eleni wrth i ni agor sguboriau Fferm y Plas a’u haddurno â holl hwyl yr ŵyl wrth i’r Nadolig nesáu. Treuliwch amser yn dewis yr anrheg perffaith neu dewch draw i brynu rhywbeth munud-ola ar gyfer yr hosan Nadolig, a’r cyfan i gyfeiliant hudolus corau lleol.

Bydd y marchnadoedd ar agor o 10.30 i 4pm bob penwythnos o ddydd Sadwrn 24 Tachwedd tan ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr.

Y siop roddion

Mae siop roddion Tŷ Tredegar dan ei sang ag addurniadau disglair, offer ysgrifennu hyfryd, sgarffiau a blancedi clud a phob math o drugareddau eraill.

Casglwch becyn o gardiau rhodd wedi’u dylunio’n ddel, neu sawsiau, cyffug a siocled fel rhodd perffaith i rywun sy’n hoff o’i bethau melys.

Porwch drwy gasgliad Cyfnos y Gaeaf; amrywiaeth o lestri, rhoddion ac addurniadau sydd wedi’u hysbrydoli gan yr adeg o’r dydd pan fo goleuni dwys y machlud yn gorchuddio’r dirwedd â charped cynnes coch.

Gallwch weld oriau agor y siop roddion yma.

Mwynhewch hyfrydwch casgliad Cyfnos y Gaeaf
Clustog o gasgliad Cyfnos y Gaeaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Mwynhewch hyfrydwch casgliad Cyfnos y Gaeaf

Y siop lyfrau

Mae ein casgliad llyfrau wedi tyfu’n fawr diolch i’ch rhoddion hael ac mae’r siop lyfrau bellach yn llawn clasuron, llyfrau coginio, hunangofiannau, gwyddoniaduron, llyfrau teithio, nofelau modern a llawer mwy.

Mae’r holl lyfrau’n costio rhwng £1 a £3 a bydd y siop ar agor ar yr un dyddiadau â gweddill yr eiddo, rhwng 11am a 2pm