Siopa yn Nhŷ Tredegar

Rhes o gartrefi bywyd gwyllt ar ddangos

Mae rhywbeth i bawb yn ein siop roddion, p’un a ydych yn edrych am yr anrheg perffaith neu rywbeth i gofio am eich ymweliad. Does dim angen teimlo’n euog am dretio eich hun yma yn Nhŷ Tredegar oherwydd mae 100% o’r elw yn cael ei ddefnyddio i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Mae ein siop roddion, sydd wedi’i lleoli yn y Sgubor Leiaf ger buarth yr ystafell de, dan ei sang ag eitemau o’n casgliad tymhorol.

Mae’r siop yn dipyn o sioe – o offer cegin a garddio i fwydydd a dodrefn i’r cartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a llyfrau plant yn ogystal â blancedi a sgarffiau poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyflwynwch rywfaint o liw i’ch cegin
Casgliad nwyddau’r cartref haf 2019
Cyflwynwch rywfaint o liw i’ch cegin

Dathlu ein glaswelltiroedd

Dros y ganrif ddiwethaf mae mwy na 97% o ddolydd gwledydd Prydain wedi diflannu. Mae ein casgliad Glaswelltiroedd ar gyfer gwanwyn 2019 yn edrych ar fioamrywiaeth cyfoethog y cynefin hanfodol hwn, gan annog ymdeimlad clud o swatio ymysg y glaswellt gwyllt a’r blodau.

Porwch amrywiaeth o nwyddau’r cartref, llestri ac eitemau eraill sy’n dathlu ein dolydd a’n glaswelltiroedd, sy’n gyfoeth o rywogaethau.

Byddwch organig yn eich cegin gyda’n casgliad cymhennu
Cynhyrchion glanhau organig ar ddangos
Byddwch organig yn eich cegin gyda’n casgliad cymhennu

Ac ar gyfer y garddwr...

Galwch draw yn yr iard i ddod o hyd i ddetholiad arbennig o roddion sy'n berffaith i unrhyw arddwr. 

Bydd ein planhigion tymhorol a cherfluniau’r ardd yn dod â bywyd i unrhyw forder, tra bydd ein teclynnau a’n dillad awyr agored yn eich helpu i’w tocio a’u tacluso.

Siopa, siopa a mwy o siopa!