Siopa yn Nhŷ Tredegar

A cushion from the National Trust's Winter Twilight retail collection

Mae rhywbeth i bawb yn ein Siop Roddion, p’un a ydych yn edrych am yr anrheg perffaith neu rywbeth i gofio am eich ymweliad. Does dim angen teimlo’n euog am dretio eich hun yma yn Nhŷ Tredegar oherwydd mae 100% o’r elw yn cael ei ddefnyddio i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Mae ein Siop Roddion wedi symud o’r Bragdy i un o’r sguboriau mawr yn hen ardal cartref y fferm.

Mae’r siop dan ei sang – o offer cegin a garddio i fwydydd a dodrefn i’r cartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a llyfrau plant yn ogystal â blancedi a sgarffiau poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Porwch drwy ein casgliad o roddion yn ein siop newydd
Cynorthwy-ydd manwerthu yn tacluso arddangosfa yn y siop roddion

Ac ar gyfer y garddwr...

Galwch draw yn yr iard i ddod o hyd i ddetholiad arbennig o roddion sy'n berffaith i unrhyw arddwr. O blanhigion ac offer ymarferol i gerfluniau - perffaith i ddod ag ychydig o fywyd i unrhyw forder.

Oeddech chi’n gwybod...?

Rydyn ni wedi bod yn trwsio tyllau yn nho’r plasty i sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol fwynhau Tŷ Tredegar am flynyddoedd i ddod.

Gallwch ein helpu ymhellach drwy gasglu tocyn raffl ar eich ymweliad am gyfle i ennill £10,000. Am bob tocyn £1 rydych chi’n ei brynu, bydd £2 yn cael ei wario ar gadwraeth yn Nhŷ Tredegar.

Fel arall, gallwch decstio ROOF i 70123 i roi £3.

Sgaffaldiwr wrth ei waith yn Nhŷ Tredegar

Codi’r Caead ar Dŷ Tredegar 

Darllenwch y diweddaraf am ein prosiect cadwraeth a datblygu uchelgeisiol i ddiogelu’r plasty a’i erddi a’i barcdir prydferth i mewn i’r 22ain ganrif a thu hwnt.

Golygfa o’r siop Busy Bees Patchwork

Siopa, siopa a mwy o siopa! 

Mae gennym ni lond y lle o fasnachwyr lleol ar y safle yn cynnig amrywiaeth o nwyddau a rhoddion, o ddillad i siocled blasus.