Siopa yn Nhŷ Tredegar

Eitemau o gasgliad manwerthu’r hydref yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi’u harddangos ar fwrdd

Mae rhywbeth i bawb yn ein siop roddion, p’un a ydych yn edrych am yr anrheg perffaith neu rywbeth i gofio am eich ymweliad. Does dim angen teimlo’n euog am dretio eich hun yma yn Nhŷ Tredegar oherwydd mae 100% o’r elw yn cael ei ddefnyddio i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Mae ein siop roddion, sydd wedi’i lleoli yn y Sgubor Leiaf ger buarth yr ystafell de, dan ei sang ag eitemau o’n casgliad tymhorol.

Mae’r siop yn dipyn o sioe – o offer cegin a garddio i fwydydd a dodrefn i’r cartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a llyfrau plant yn ogystal â blancedi a sgarffiau poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cymerwch olwg ar y casgliad A/W 2018 yn ein siop roddion
Fâs, gwasgarwr cyrs a chanhwyllau wedi’u harddangos ar fwrdd
Cymerwch olwg ar y casgliad A/W 2018 yn ein siop roddion

Byd natur yn ysbrydoli

Rydyn ni’n cyflwyno ein casgliad Byd Natur y tymor hwn – casgliad o ddodrefn, eitemau i’r gegin a dillad sy’n archwilio treftadaeth drwy wrthrychau a gweithiau celf sydd wedi’u casglu neu eu creu gan bobl a ysbrydolwyd gan natur.

Roedd ein dylunwyr yn awyddus i adlewyrchu’r ffordd ddyfal y mae artistiaid, botanegwyr a chasglwyr yn darlunio rhywogaeth benodol, ac mae hyn i’w weld yn y print trawiadol, manwl.

Mae’r eitemau’n dangos print trawiadol ein casgliad Byd Natur
Menywod yn modelu’r casgliad newydd
Mae’r eitemau’n dangos print trawiadol ein casgliad Byd Natur

Ac ar gyfer y garddwr...

Galwch draw yn yr iard i ddod o hyd i ddetholiad arbennig o roddion sy'n berffaith i unrhyw arddwr. 

Bydd ein planhigion tymhorol a cherfluniau’r ardd yn dod â bywyd i unrhyw forder, tra bydd ein teclynnau a’n dillad awyr agored yn eich helpu i’w tocio a’u tacluso.

Siopa, siopa a mwy o siopa!