Siopa yn Nhŷ Tredegar

Rhes o gartrefi bywyd gwyllt ar ddangos

Mae rhywbeth i bawb yn ein siop roddion, p’un a ydych yn edrych am yr anrheg perffaith neu rywbeth i gofio am eich ymweliad. Does dim angen teimlo’n euog am dretio eich hun yma yn Nhŷ Tredegar oherwydd mae 100% o’r elw yn cael ei ddefnyddio i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Mae ein siop roddion, sydd wedi’i lleoli yn y Sgubor Leiaf ger buarth yr ystafell de, dan ei sang ag eitemau o’n casgliad tymhorol.

Mae’r siop yn dipyn o sioe – o offer cegin a garddio i fwydydd a dodrefn i’r cartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a llyfrau plant yn ogystal â blancedi a sgarffiau poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyflwynwch rywfaint o liw i’ch cegin
Casgliad nwyddau’r cartref haf 2019
Cyflwynwch rywfaint o liw i’ch cegin

Graen Graenus

Mae’r casgliad ‘Graen Graenus’ yn edrych ar y gwaith pren cain yng nghasgliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd wedi’i gynnal a’i adfer mor ofalus.

Cewch weld amrywiaeth o nwyddau a llestri’r cartref a’r gegin yn dathlu cerfiadau cywrain a nenfydau crand wedi’u haddurno â lliwiau cyfoethog a llachar. 

Byddwch organig yn eich cegin gyda’n casgliad cymhennu
Cynhyrchion glanhau organig ar ddangos
Byddwch organig yn eich cegin gyda’n casgliad cymhennu

Ac ar gyfer y garddwr...

Galwch draw yn yr iard i ddod o hyd i ddetholiad arbennig o roddion sy'n berffaith i unrhyw arddwr. 

Bydd ein planhigion tymhorol a cherfluniau’r ardd yn dod â bywyd i unrhyw forder, tra bydd ein teclynnau a’n dillad awyr agored yn eich helpu i’w tocio a’u tacluso.

Siopa, siopa a mwy o siopa!