Siopa yn Nhŷ Tredegar

A cushion from the National Trust's Winter Twilight retail collection

Mae rhywbeth i bawb yn ein Siop Roddion, p’un a ydych yn edrych am yr anrheg perffaith neu rywbeth i gofio am eich ymweliad. Does dim angen teimlo’n euog am dretio eich hun yma yn Nhŷ Tredegar oherwydd mae 100% o’r elw yn cael ei ddefnyddio i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Mae ein Siop Roddion wedi symud o’r Bragdy i un o’r sguboriau mawr yn hen ardal cartref y fferm.

Mae’r siop dan ei sang – o offer cegin a garddio i fwydydd a dodrefn i’r cartref. Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o anrhegion a llyfrau plant yn ogystal â blancedi a sgarffiau poblogaidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Porwch drwy ein casgliad o roddion yn ein siop newydd
Cynorthwy-ydd manwerthu yn tacluso arddangosfa yn y siop roddion
Porwch drwy ein casgliad o roddion yn ein siop newydd

Ac ar gyfer y garddwr...

Galwch draw yn yr iard i ddod o hyd i ddetholiad arbennig o roddion sy'n berffaith i unrhyw arddwr. O blanhigion ac offer ymarferol i gerfluniau - perffaith i ddod ag ychydig o fywyd i unrhyw forder.

 

Golygfa o’r siop Busy Bees Patchwork

Siopa, siopa a mwy o siopa! 

Mae gennym ni lond y lle o fasnachwyr lleol ar y safle yn cynnig amrywiaeth o nwyddau a rhoddion, o ddillad i siocled blasus.