Gwyliau’r Haf yn Nhŷ Tredegar

Bachgen yn defnyddio canghennau mawr i adeiladu cuddfan naturiol

Ymunwch yn y 50 peth llawn hwyl yn Nhŷ Tredegar yn ystod yr haf, gan dorchi llewys er mwyn rhoi tic yn erbyn rhai o'r gweithgareddau natur gwych ar y rhestr orau erioed o bethau i blant wneud.

Mae gennym raglen lawn dop o adloniant yn yr awyr agored, felly ni fydd cyfle i’r plant ddiflasu yn ystod gwyliau’r haf. Ymunwch yn y digwyddiadau i’r teulu neu ewch ar eich antur eich hun i weld faint o’r 50 o bethau i wneud cyn ichi fod yn 11¾ y gallwch eu cwblhau cyn iddi fod yn amser mynd yn ôl i’r ysgol.


Rhif 47. Coginio ar dân gwersyll

Ymunwch â’n ceidwaid natur i ddysgu sut i gynnau eich tân eich hun yn y sesiwn danbaid hon. Bydd cyfle hefyd ichi goginio malws melys ar ein tân gwersyll ein hunain.

Dyddiadau: 25, 27 Gorffennaf, 1 Awst

Rhif. 47 Coginiwch ar dân gwersyll
Grŵp yn dysgu sut i ddechrau tân gwersyll
Rhif. 47 Coginiwch ar dân gwersyll

Rhif 26. Hela am ffosilau ac esgyrn

Mae ein ceidwaid natur wedi cuddio ffosilau ac rydym eisiau eich help i ddod o hyd iddyn nhw! Dewch i ‘nôl taflen wybodaeth ac ewch amdani i chwilio am y ffosilau ac esgyrn. 

Dyddiadau: 3, 8, 10 Awst

Rhiff. 26 Chwilota am ffosilau ac esgyrn
A girl with muddy hands
Rhiff. 26 Chwilota am ffosilau ac esgyrn

Rhif 4. Adeiladu cuddfan

Chwilotwch am frigau, canghennau a dail i adeiladu eich cuddfan naturiol eich hun yng nghanol y coed a’r gerddi.

Dyddiadau: 15, 17, 22 Awst

Rhif. 4 Adeiladwch guddfan
Geneth yn adeiladu cuddfan naturiol o briciau a brigau
Rhif. 4 Adeiladwch guddfan

Rhif 36. Creu cartref i anifail gwyllt

Gwasgarwch hadau i greu dôl fach i’r gloÿnnod byw yn eich gardd. Byddwch chi’n helpu i greu cartref ar gyfer creaduriaid sydd mewn perygl difrifol ym mywyd gwyllt Prydain. 

Dyddiadau: 24, 29, 31 Awst

Rhif 36 Gwnewch gartref i anifail gwyllt
Glöyn byw
Rhif 36 Gwnewch gartref i anifail gwyllt

Rhif 49. Dod o hyd i geocache

Bydd her ychwanegol i’r rhai sy’n dod i bob un o’n 50 o weithgareddau er mwyn rhoi tic yn erbyn rhif 49 - Dod o hyd i geogelc. Pob tro y byddwch chi’n cwblhau gweithgaredd bydd ein ceidwaid natur yn rhoi cliw ichi.

Dilynwch y cliwiau i ddod o hyd i’r cod ac ewch yn ôl i’r guddfan 50 peth i gael eich sticer. Wedi ichi gasglu’r pedwar sticer, bydd lleoliad y geogelc yn cael ei ddatgelu ac fe gewch gasglu eich gwobr 50 peth!

Rhif 49 Canfyddwch geocache
Geneth yn defnyddio offer GPS i chwilio am geocache
Rhif 49 Canfyddwch geocache

Sylwch:

  • Bydd yr holl weithgareddau’n cael eu cynnal ar yr amseroedd canlynol: 11am, 12pm, 1.30pm, 2.30pm a 3.30pm
  • Bydd tocynnau ar gyfer amseroedd penodol ar gael pan fyddwch chi’n cyrraedd, ar sail y cyntaf i’r felin
  • Mae’r gweithgareddau’n cynnwys tâl mynediad
  • Mae’r gweithgareddau’n addas ar gyfer plant 7 oed a throsodd.
Geneth yn caiacio ar y llyn

Hwyl ychwanegol ‘50 o bethau’ 

Awydd mentro ar y llyn mewn caiac? Nawr yw eich cyfle gan y bydd Channel Kayaks yn ymuno â ni dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.