Gwyliau’r Haf yn Nhŷ Tredegar

Dau o blant yn arolygu’r borderi llysieuol yn Nhŷ Tredegar

Mae Tŷ Tredegar yn dod yn fyw dros fisoedd yr haf ac eleni rydym wedi llunio rhaglen o anturiaethau gwyllt i feithrin eich cariad at natur.

Mynd ar helfa sborion

Perffaith ar gyfer anturiaethwyr ar eu pennau eu hunain, neu grwpiau mawr a bach, bydd helfa sborion yr haf eleni yn rhoi eich sgiliau chwilio ar brawf  yn y gerddi yn Nhŷ Tredegar.

Casglwch daflen gliwiau gan dîm derbynfa’r ymwelwyr ac ewch allan i’r Ardd Berllan i ddechrau eich helfa.

Defnyddiwch eich holl synhwyrau wrth i chi ddatrys y cliwiau a darganfod y cyfrinair er mwyn hawlio eich sticer a chael mynediad i’r tŷ lle mae’r antur yn parhau.

Rhowch eich sgiliau awyr agored ar brawf a gweld faint o’r pum deg o bethau i wneud cyn eich bod yn 11¾ y gallwch chi eu ticio ar hyd y ffordd.

Gallwch chi dicio rhai o’r pum deg o bethau gyda’n tîm

Yn ogystal, byddwn ar gael drwy’r haf i’ch helpu chi i ddarganfod rhai o’r pum deg o bethau i’w gwneud yn ystod y gwyliau cyn eich bod chi’n  11¾ oed.

Byddwch yn greadigol gyda’r planhigion sydd yn y gerddi, dysgwch rhai sgiliau hanfodol byw yn y gwyllt neu’n syml, mwynhewch eich hun gyda natur.

Dyddiadau allweddol ar gyfer eich dyddiadur

  • Rhif 47 Coginio ar dân gwersyll: 23 Gorfennaf, 6, 21, 29 Awst
  • Rhif 18 Creu rhywfaint o gelf wyllt: 25, 29 Gorfennaf, 8, 12, 22, 28 Awst
  • Rhif 41 Helpu i blanhigyn dyfu: 30 Gorfennaf, 7, 13, 30 Awst
  • Rhif 13 Gwneud creadigaeth gyda mwd: 22 Gorfennaf, 1, 5, 15, 19, 26 Awst
  • Rhis 4 Adeiladu cuddfan: 24, 31 Gorfennaf, 14, 20 Awst
  • Rhif 32 Hwylio cwch: 26, Gorfennaf, 2, 9, 16, 23, 27 Awst
Rhif 41 Helpu planhigyn i dyfu
Geneth ifanc yn llenwi ei phot papur gyda phridd
Rhif 41 Helpu planhigyn i dyfu

Yr hyn yr ydych chi angen ei wybod

  • Dyddiadau: 20 Gorffennaf – 1 Medi, bob dydd
  • Amseroedd: 10:30am – 4pm
  • Prisiau:  Tâl mynediad arferol yn berthnasol
  • Archebu lle:  Nid oes rhaid archebu lle ymlaen llaw, dewch yma ar y diwrnod a thalwch yn nerbynfa’r ymwelwyr. Bydd gweithgareddau ’50 peth’ sy’n cael eu harwain ar gael ar sail y cyntaf i felin, gaiff falu.

Ewch â’ch anturiaethau un cam ymlaen