Tŷ Tredegar yn ymuno â RSPB Cymru ar gyfer y prosiect Lefelau Byw

Yr olygfa o’r llyn

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn un o 12 partner sy’n ymuno â RSPB Cymru gyda’r nod o adfer a gwella lefelau hanesyddol Gwent.

Yr wythnos hon, mae’r bartneriaeth Lefelau Byw, dan arweiniad RSPB Cymru, wedi derbyn grant gwerth £2.5m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Daw hyn wedi blynyddoedd o gynllunio rhwng RSPB Cymru a phartneriaid, gan gynnwys cynghorau Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Archifau Gwent, Buglife Cymru, yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Cacwn, Amgueddfa Stori Caerdydd, Sustrans ac wrth gwrs yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ Tredegar.

Dywedodd Jessica Courtney, Swyddog Profiad Ymwelwyr yn Nhŷ Tredegar, “Mae sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect penigamp hwn yn gam mawr ar gyfer y partneriaid Lefelau Byw.

“Mae’r prosiect yn un cyffrous iawn i Gasnewydd a bydd yn dod â lleoliadau arbennig ledled y ddinas ynghyd i ddathlu Lefelau Gwent ac i wneud natur a threftadaeth arbennig yr ardal hon yn fwy agored i bobl Casnewydd.

“Rydym yn edrych ymlaen at fuddsoddi mewn llwybrau cerdded a beicio newydd i wella mynediad, a’u gweld yn ailgysylltu Tŷ Tredegar a’r teulu Morgan â’r Lefelau a chymdogaethau cyfagos.”

Mae llwybrau beicio gwell ar agenda’r prosiect Lefelau Byw
Teulu’n cael hoe wrth feicio
Mae llwybrau beicio gwell ar agenda’r prosiect Lefelau Byw

Nod y prosiect yw datblygu gwerthfawrogiad o werth y dirwedd drwy wella cyfleusterau dehongli, dulliau hyrwyddo a mynediad ac i ysbrydoli pobl i ddysgu am dreftadaeth y Lefelau a’u mwynhau.

Bydd yr arian yn adfer nodweddion treftadaeth allweddol ar draws y Lefelau, gan gynnwys y perllannau hynafol a’r cynefinoedd ar gyfer pryfed peillio prin fel y gardwenynen, un o wenyn prinnaf y DU.

Bydd hefyd yn datblygu rhaglen uchelgeisiol i gymryd camau gorfodi yn erbyn pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon ac yn arwain at fwy o ymgysylltu cymunedol â’r dirwedd a mwy o werthfawrogiad o werth asedau treftadaeth naturiol a hanesyddol yr ardal.

" “Mae’r cyllid Lefelau Byw yn gyfle gwych i adfer yr ardal ddiddorol, wledig hon fel ‘ysgyfaint werdd’ i bobl dinasoedd mawr Caerdydd a Chasnewydd a chymoedd De Cymru.”"
- Katie-Jo Luxton, Cyfarwyddwr RSPB Cymru

15 Mawrth 2018