Uned crefft ar gael yn Nhŷ Tredegar

Golygfa o’r gweithdai yn Nhŷ Tredegar

Mae uned crefft wedi dod ar gael yn ein gweithdai hanesyddol ger y maes parcio.

Byddai’r uned, sydd ger gweithdai sydd eisoes yn bodoli, yn addas ar gyfer crefftwr neu sefydliad lleol sy’n chwilio am weithle.

Mae’r uned, sy’n mesur tua 38.32 metr sgwâr (412.47 troedfedd sgwâr) yn cynnwys llawr concrid gyda waliau brics wedi’u peintio a physt pren agored.

Mae yna sinc dur gwrth-staen a draeniwr, dau olau strip trydan yn hongian o’r to, un gwresogydd wedi’i osod ar wal, tua pedwar soced dwbl a larwm.

Mae’r uned yn dod gyda llefydd parcio i hyd at ddau gar ac yn cynnig cyfleusterau toiled a rennir ar brydles o dair blynedd i ddechrau.

Trefnwch ymweliad neu darllenwch ragor o wybodaeth

Dyddiad Cau’r Tendr: Hanner dydd, Dydd Gwener 27 Gorffennaf 2018.

Ymweld: Drwy apwyntiad yn unig

Cyswllt: Cysylltwch ag Efa Jones ar: 01558 825 135 neu 07483 927 303

Ffi Gyfreithiol/Weinyddol:   Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus dalu £150 (gan gynnwys TAW) i dalu costau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn perthynas â chael geirdaon a pharatoi’r Cytundeb Tenantiaeth.