Ymweliadau Grŵp â Thŷ Tredegar

Grŵp yn cerdded drwy Ardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Dafliad carreg o’r M4, a gyda 90 erw o erddi a pharcdir i’w mwynhau, Tŷ Tredegar yw’r lleoliad perffaith ar gyfer eich grŵp.

Teithiau Tywys

Gall grwpiau archebu un o’r teithiau tywys canlynol ymlaen llaw:

Teyrnasiad y Morganiaid.

Mwynhewch daith breifat o’n hystafelloedd moethus cyn i’r drysau agor i’r cyhoedd. Cewch glywed am aelodau blaenllaw o’r teulu dylanwadol a’r olion y gwnaethant eu gadael ar sedd y teulu, Tŷ Tredegar.

Straeon yn y Muriau.

Ymunwch â’n tywyswyr gwybodus ar daith ar hyd datblygiad y plasty gwledig enwog hwn. Dilynwch y cliwiau yn ffabrig yr adeilad i ddatguddio stori’r teulu Morgan a’u cartref, o wreiddiau Tuduraidd y Tŷ i fawredd yr ail ganrif ar bymtheg. Dysgwch hefyd am yr heriau y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn eu hwynebu yn gofalu am y tŷ heddiw.

Gerddi Ffurfiol Anffurfiol.

Ymunwch ag un o’n garddwyr brwdfrydig ar daith ddiddorol o’r dair gardd furiog yn Nhŷ Tredegar, pob un â´i chymeriad ei hun. Dysgwch am hanes y gerddi, uchafbwyntiau garddwriaethol y tymor a’n cynlluniau i adrodd stori’r gerddi ffurfiol anffurfiol hyfryd hyn.

Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar
Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar

Mynediad

  • Parcio i fysus a deiliaid bathodyn glas yn agos at y dderbynfa.
  • Dwy gadair olwyn ar gael i ymwelwyr - trefnwch ymlaen llaw.
  • Cyfleusterau tŷ bach addas ar gael ar draws y safle.
  • Mae croeso i gŵn tywys ym mhob rhan o’r safle, gan gynnwys yn y plasty.
  • Mae Ystafelloedd Te’r Bragdy a’r Siop Roddion yn hollol hygyrch.

Mae’n bosibl na fydd ymwelwyr ag anawsterau symudedd yn gallu mynd i lawr cyntaf y plasty gan fod yn rhaid dringo llawer o risiau. Er bod y parcdir yn hygyrch, cofiwch fod rhai ardaloedd o’r coetir yn anwastad ac yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o dywydd gwael.

Dylai ymwelwyr ag anawsterau symudedd gysylltu â ni cyn ymweld.

Mwynhewch fowlen o sŵp cynnes yn ystod eich ymweliad
Gweinydd yn cario bowlen o sŵp

Bwyta yn ystod eich ymweliad

Galwch draw yn Ystafelloedd Te’r Bragdy i lenwi eich boliau, yn ystod neu ar ôl eich ymweliad.

Gallwn gynnig amrywiaeth o opsiynau arlwyo, yn dibynnu ar argaeledd Ystafell y Morganiaid. Bydd y cynigion arlwyo, y dylid eu harchebu ymlaen llawn, yn eich galluogi i eistedd gyda’ch gilydd fel grŵp ac yn cynnwys gwasanaeth bwrdd effeithlon fel na fydd angen i chi giwio!

Ffoniwch cyn eich ymweliad i weld a yw’r opsiwn hwn ar gael i’ch grŵp.