Ymweliadau Grŵp â Thŷ Tredegar

Grŵp yn cerdded drwy Ardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Dafliad carreg o’r M4, a gyda 90 erw o erddi a pharcdir i’w mwynhau, Tŷ Tredegar yw’r lleoliad perffaith ar gyfer eich grŵp.

Teithiau Tywys

Gall grwpiau archebu un o’r teithiau tywys canlynol ymlaen llaw:

Y Menywod Morgan

Mwynhewch daith breifat o ystafelloedd y plasty cyn i’r drysau agor i’r cyhoedd. Cewch gwrdd â rhai o’r menywod allweddol a gafodd ddylanwad mawr ar gyfnod y Morganiaid a gweld yr olion y gwnaethant eu gadael ar sedd y teulu. *Noder, dim ond am 10.30am y gall y daith hon ddechrau. 

Lan a Lawr Stâr

Dyma gyfle i edrych ar fywydau’r rheini oedd yn byw yn Nhŷ Tredegar a darganfod sut newidiodd y berthynas rhwng rhannau gwahanol o’r aelwyd rhwng cyfnod cynnar oes y Tuduriaid a’r degawdau o ddadfeiliad rhwng y Rhyfeloedd. Bydd y Daith hon yn ymweld ag ystafelloedd y teulu yn Nhredegar, ond hefyd yr atig lle roedd y gweision yn byw, y Neuadd lle roeddent yn bwyta ac Ystafell Ceidwad y Tŷ – lle roedd y grym go iawn ar waith.

Gerddi Ffurfiol Anffurfiol

Ymunwch ag un o’n garddwyr arbenigol brwdfrydig ar daith ddiddorol o’r tair gardd furiog wahanol. Dysgwch am hanes y gerddi, rhyfeddwch at uchafbwyntiau garddwriaethol y tymor a dysgwch am ein cynlluniau i ddatgelu straeon y gerddi ffurfiol anffurfiol hyfryd hyn.

Pwy oedd Olga Dolgarouky?

Mwynhewch daith 30 munud o hyd yn sôn am fywyd Olga Dolgarouky, tywysoges Rwsiaidd a symudodd i Dŷ Tredegar yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn boblogaidd iawn ymysg gweithwyr yr ystâd a chreodd argraff ar y gymuned leol ar ôl treulio blynyddoedd lawer yn gwirfoddoli gydag Ysbyty Brenhinol Gwent.

Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar
Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar
Yr Ystafell Euraid, Tŷ Tredegar

Mynediad

  • Parcio i fysus a deiliaid bathodyn glas yn agos at y dderbynfa.
  • Dwy gadair olwyn ar gael i ymwelwyr - trefnwch ymlaen llaw.
  • Cyfleusterau tŷ bach addas ar gael ar draws y safle.
  • Mae croeso i gŵn tywys ym mhob rhan o’r safle, gan gynnwys yn y plasty.
  • Mae Ystafelloedd Te’r Bragdy a’r Siop Roddion yn hollol hygyrch.

Mae’n bosibl na fydd ymwelwyr ag anawsterau symudedd yn gallu mynd i lawr cyntaf y plasty gan fod yn rhaid dringo llawer o risiau. Er bod y parcdir yn hygyrch, cofiwch fod rhai ardaloedd o’r coetir yn anwastad ac yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o dywydd gwael.

Dylai ymwelwyr ag anawsterau symudedd gysylltu â ni cyn ymweld.

Mwynhewch fowlen o sŵp cynnes yn ystod eich ymweliad
Gweinydd yn cario bowlen o sŵp
Mwynhewch fowlen o sŵp cynnes yn ystod eich ymweliad

Bwyta yn ystod eich ymweliad

Galwch draw yn Ystafelloedd Te’r Bragdy i lenwi eich boliau, yn ystod neu ar ôl eich ymweliad.

Gallwn gynnig amrywiaeth o opsiynau arlwyo, yn dibynnu ar argaeledd Ystafell y Morganiaid. Bydd y cynigion arlwyo, y dylid eu harchebu ymlaen llawn, yn eich galluogi i eistedd gyda’ch gilydd fel grŵp ac yn cynnwys gwasanaeth bwrdd effeithlon fel na fydd angen i chi giwio!

Ffoniwch cyn eich ymweliad i weld a yw’r opsiwn hwn ar gael i’ch grŵp.