Ein masnachwyr lleol

Mae ein gweithdai ger y maes parcio, sy’n adeiladau rhestredig Gradd II, yn gartref i rai o fasnachwyr lleol gorau Casnewydd sy’n cynnig amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau.

Golygfa o’r siop Busy Bees Patchwork

Busy Bees Patchwork

Ers 1998, mae Busy Bees Patchwork wedi stocio dewis amrywiol o decstilau, ffabrigau, patrymau a deunydd crefft arall sy’n ddigon i fodloni eich holl anghenion clytwaith, cwiltio a gwnïo. Mae’r tîm hefyd yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau i wella eich sgiliau.

Drymiau sy'n cael eu gwerthu gan Marcus Music

Marcus Music

Mae Marcus Music wedi bod gyda ni ers cryn amser. Mae’r tîm yn cynnig offerynnau gwerin traddodiadol wedi’u gwneud yn y gweithdy, gan gynnwys; telynau Celtaidd, drymiau, tabyrddau, bodhráns, consertinas, lyrâu, saltringau a drymiau rhaff.

Rhai o’r rhoddion sydd ar werth yn Isca Woodcrafts

Isca Woodcraft

Mae Isca Woodcrafts, busnes teuluol a sefydlwyd yn y 1990au, wedi tyfu i stocio amrywiaeth o brennau rhyngwladol a brodorol, sydd i gyd yn cael eu trin gan y tîm. Mae Isca’n cynnig dodrefn wedi’u gwneud i ddyluniad y cwsmer ac eitemau unigryw ynghyd ag amrywiaeth o grefftau a rhoddion.